Policjanci z wrocławskiej drogówki prowadzą w dniu dzisiejszym działania pn. „Eliminowanie agresywnych zachowań na drogach”. Nadmierna prędkość, niestosowanie się do znaków i sygnałów drogowych, czy potocznie nazywane „wyprzedzanie na trzeciego”, to tylko niektóre z czynników determinujących zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Policyjne działania mają na celu ograniczenie liczby zdarzeń drogowych oraz zmniejszenie poczucia bezkarności wśród kierowców łamiących przepisy ruchu drogowego.

W dniach 9 i 28 stycznia funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu prowadzą wzmożone działania ukierunkowane na eliminowanie agresywnych zachowań kierowców na drogach miasta i powiatu wrocławskiego.

Działaniami objęte zostały miejsca, w których uczestnicy ruch nie stosują się do ograniczeń prędkości, a także miejsca, gdzie dochodzi do popełniania największej ilości wykroczeń i zdarzeń drogowych. Uwaga policjantów skupiona będzie także na zachowaniu kierujących wobec osób pieszych oraz na zachowaniu wszystkich niechronionych uczestnikach ruchu drogowego.

Głównym celem działań jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, na drogach przebiegających przez teren powiatu wrocławskiego. Zmniejszenie poczucia bezkarności wśród kierowców niestosujących się do obowiązujących przepisów oraz ograniczenie liczby zdarzeń drogowych, zwłaszcza z udziałem tzw. „piratów drogowych”.

Podczas każdorazowej kontroli policjanci sprawdzą także trzeźwość kierowców. Ma to duże znaczenie w ograniczeniu liczby zdarzeń drogowych z udziałem nietrzeźwych kierujących.

Funkcjonariusze będą gromadzić także informacje o nielegalnych wyścigach, zwłaszcza organizowanych na drogach publicznych. Szczegółowo weryfikowane będą informacje o cechach zewnętrznych pojazdów, zaobserwowanych w sytuacjach stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Tego typu działania będą prowadzone cyklicznie.

sierż. Monika Perec