Najpopularniejsze wiadomości, fakty i informacje dla miasta Wrocław

Policjanci ruchu drogowego zarówno we Wrocławiu jak i w całym kraju prowadzą dzisiaj ogólnopolskie działania kontrolno-prewencyjne pn. „SMOG". Akcja ma na celu eliminowanie z ruchu pojazdów, których stan techniczny w oczywisty sposób wskazuje na nieprawidłowe działanie silnika lub uszkodzenie układu wydechowego. Ogólnie wiadomo, że tego typu usterki mają znaczny wpływ na zwiększoną emisję spalin.

Mundurowi ze szczególną uwagą będą przeprowadzać kontrolę pojazdów pod kątem spełniania wymogów ochrony środowiska. Weryfikować będą stan techniczny zarówno samochodów osobowych, ciężarowych jak i autobusów. Sprawdzane będzie funkcjonowanie głównych urządzeń i układów wpływających na bezpieczeństwo jazdy. Funkcjonariusze wyłączą z ruchu te pojazdy, które emitują spaliny o nadmiernej toksyczności.

W trakcie działań będą utworzone specjalne posterunki kontrolne na ciągach komunikacyjnych o szczególnie dużym natężeniu ruchu. Policjanci w swoim wyposażeniu posiadać będą wyspecjalizowany sprzęt do pomiaru emisji spalin. Funkcjonariusze będą także dynamicznie patrolować drogi Wrocławia, eliminując z ruchu pojazdy, względem których zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że naruszają wymagania ochrony środowiska oraz reagować będą również na inne wykroczenia związane z ruchem drogowym.

Smog stał się problemem na skalę światową. Zanieczyszczenie powietrza stale wzrasta. Wiele substancji w nim zawartych ma negatywny wpływ na zdrowie oraz życie zarówno człowieka, jak też całej fauny i flory. Dlatego wszyscy powinniśmy starać się przestrzegać przepisy związane z ograniczeniem emisji szkodliwych substancji.

Akcja ta ma również charakter edukacyjny. Policjanci będą przypominali kierującym, że niesprawne technicznie pojazdy, emitujące  spaliny o nadmiernej toksyczności to jedna z przyczyn smogu. Działania mają duży wpływ na poprawę stanu technicznego pojazdów oraz jakość powietrza we Wrocławiu i całej Polsce.

 

asp. szt. Łukasz Dutkowiak