Na 11 kwietnia we wspomnianych lokalizacjach zaplanowano renowację oznakowania poziomego.
Na czas niezbędny do wykonania prac na placu Nankiera i ulicy Uniwersyteckiej obowiązuje zakaz parkowania.
Pojazdy zaparkowane mimo zakazu zostaną odholowane na koszt właściciela.