Policjanci z wrocławskiej drogówki, prowadzą dziś wzmożone działania kontrolne ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa osób pieszych i innych niechronionych uczestników ruchu drogowego. Policjanci w szczególności zwracają uwagę na wykroczenia popełniane przez kierujących pojazdami, wobec pieszych i rowerzystów, ale również wykroczenia popełniane przez same osoby piesze.

Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, realizują założenia zmierzające do podniesienia stanu bezpieczeństwa osób pieszych, wynikające z „ Dolnośląskiego programu działań Policji na rzecz bezpieczeństwa pieszych w latach 2018-2020”. Dzisiejsza akcja policjantów jest jednym z elementów planowanych działań, które opierają są m.in. na analizach stanu zagrożenia. Policyjne statystyki z ostatnich dwóch lat pokazują, że nadal sporą liczbę ofiar wypadków drogowych, stanowią piesi.

W przeciwieństwie do kierowców samochodów i ich pasażerów, osoby przemieszczające się pieszo, pozbawione są jakiejkolwiek mechanicznej ochrony. W starciu z pojazdem, bezpośrednio narażają własne życie i zdrowie.

Mając to na uwadze, policjanci koncentrują się podczas akcji, na ujawnianiu oraz stanowczym reagowaniu na wykroczenia popełniane przez kierowców wobec pieszych. Szczególną uwagę zawracają m.in. na: nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu w obrębie wyznaczonego  przejścia, nieprawidłowe parkowanie oraz przekraczanie prędkości w rejonach przejść i przejazdów dla rowerzystów, a także wyprzedzanie na przejściach dla pieszych lub bezpośrednio przed nimi.

Wobec samych pieszych, funkcjonariusze sprawdzą, czy nie przechodzą przez jezdnię w miejscach niedozwolonych, czy stosują się do sygnalizacji świetlnej oraz stosują elementy odblaskowe po zmierzchu, poza obszarem zabudowanym.

Głównym celem działania jest ograniczenie liczby wypadków i kolizji z udziałem niechronionych uczestników ruchu drogowego. Celem pośrednim akcji jest kształtowanie świadomych i kulturalnych zachowań osób pieszych i rowerzystów, którzy respektując prawo, szanują prawa innych uczestników ruchu drogowego.

Funkcjonariusze dostosują miejsca pełnienia służby, uwzględniając obszary zagrożone dla ruchu pieszych i miejsca, w których sami piesi nagminnie naruszają przepisy ruchu drogowego.

 

asp. szt. Łukasz Dutkowiak