Od 15 kwietnia do 20 maja na skrzyżowaniu Skarbowców i Porannej wystąpią ograniczenia w ruchu spowodowane budową sieci sanitarnej i wodnokanalizacyjnej (wykop, studnia, sieci podziemne) do budynku jednorodzinnego dla Pogodno sp. z o.o. nie będzie przejazdu przez ulicę Skarbowców. Objazd dla wyznaczonej relacji wyznaczono: Sowią, Krzycką, Wietrzną, Skarbowcówi i Mglistą.