Dnia 6 maja 2019 r. w Domu Opieki św. Józefa Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Małkowicach odbyła się uroczystość z okazji XXX-lecia Caritas Archidiecezji Wrocławskiej połączona z uroczystym zakończeniem prac termomodernizacyjnych budynku w Małkowicach.

Na zaproszenie Arcybiskupa Józefa Kupnego w uroczystości wzięli udział: Pan Cezary Przybylski - Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Pan Paweł Hreniak – Wojewoda Dolnośląski, Pan Roman Potocki – Starosta Powiatu Wrocławskiego oraz Ks. Marcin Iżycki – Dyrektor Caritas Polska.

Wśród zaproszonych gości znalazły się m.in.: Pani Arleta Szmigielska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu oraz Pani Magdalena Kuźnicka – Zastępca Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu.

Podczas spotkania Ks. Dariusz Amrogowicz - Dyrektor Caritas Archidiecezji Wrocławskiej zarysował historię obiektu w Małkowicach oraz opowiedział o dokonanych tam pracach modernizacyjnych. W trakcie przeprowadzonych prac dokonano wymiany dachu, stropu i okien, zainstalowano pompy ciepła i ekologiczny system ogrzewania. Wartość inwestycji to prawie 6,5 miliona złotych.

Termomodernizacja obiektu wpłynie na poprawę jakości placówek, które funkcjonują w obiekcie przy ul. Klasztornej 1 w Małkowicach, tj.:

  • Warsztatu Terapii Zajęciowej,
  • Domu Opieki Św. Józefa,
  • Zakładu Opiekuńczo-Pielęgnacyjnego,
  • Zakładu Rehabilitacyjnego.