„Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”. Nietrzeźwi kierowcy to na polskich drogach wciąż ogromny problem i obok brawury, jedna z najczęstszych przyczyn wypadków. Stąd cykliczne działania wrocławskich policjantów, ukierunkowane na namierzanie kierujących „na podwójnym gazie”.

Pijani kierowcy stanowią jedno z największych zagrożeń bezpieczeństwa na drogach. Jadąc po alkoholu nie myślą o grożących im konsekwencjach, ani o tym, że mogą kogoś zabić. Problem nietrzeźwych kierujących wciąż istnieje, stąd cykliczne działania policjantów wrocławskiej drogówki, mające na celu kontrolę stanu trzeźwości kierujących, już od najwcześniejszych godzin porannych.

Działanie alkoholu prowadzi do zawężenia pola widzenia oraz opóźnienia czasu reakcji u kierujących. Osoba upojona alkoholem może nie zauważyć pieszego, wchodzącego na przejście dla pieszych lub zbyt późno rozpocząć hamowanie. Nietrzeźwe osoby nie panują nad swoim ciałem, co dopiero mówić o panowaniu nad pojazdem. Stwarza to ogromne zagrożenie dla życia i zdrowia nie tylko tego kierującego, ale też innych użytkowników dróg.

Dlatego tak ważne jest, abyśmy wszyscy reagowali w przypadku podejrzenia, że drogą porusza się pijany kierowca. Telefon na Policję być może pozwoli uniknąć tragedii i nieodpowiedzialny kierowca w porę zostanie wyeliminowany z ruchu.

 

st. sierż. Dariusz Rajski