Najpopularniejsze wiadomości, fakty i informacje dla miasta Wrocław

W kwietniu anonsowaliśmy wstępnie rozpoczęcie prac remontowych na wiadukcie w ul. Kowalskiej nad ul. Bolesława Krzywoustego (przy CH Korona). Już teraz wiadomo, że termin ten zostanie przesunięty ze względu na brak wykonawcy.

Pierwszy przetarg na wybór wykonawcy został unieważniony, w tej chwili zostało ogłoszone ponowne postępowanie. Jeśli zostanie zakończone wyborem firmy wykonawczej to najbardziej prawdopodobny termin wprowadzenia utrudnień na czas remontu wiaduktu przypada na przełom lipca i sierpnia br. Najpoważniejsze prace wymagające wyłączenia wiaduktu z użytkowania potrwają ok. 3 miesięcy.

Wiadukt został wybudowany w 1978 r. Ma długość 106 m, znajduje się na nim jezdnia o szerokości 7,5 m oraz chodniki o szerokościach 2,8 i 1 m. Jest pozbawiony sieci kanałów technologicznych. Głównym celem remontu jest zwiększenie nośności mostu i nadanie prawidłowych spadków poprzecznych.

Zakres prac obejmuje m.in.:

– wymianę nawierzchni jezdni i chodników na moście i dojazdach do niego,

– naprawy podpór (naprawę elementów betonowych i nałożenie warstwy antykorozyjnej),

– naprawy konstrukcji nośnej (naprawę elementów betonowych, reprofilację górnej powierzchni i nałożenie warstwy antykorozyjnej),

– wymianę izolacji przeciwwodnej,

– wymianę barier energochłonnych na moście, pod nim oraz na dojazdach,

– wymianę oświetlenia (zaprojektowano oświetlenie ledowe, białe),

– budowę kanału technologicznego MTK

Organizacja ruchu w czasie remontu

Ruch pieszy zostanie utrzymany w ramach placu budowy.

Objazdy dla ruchu kołowego:

– kierunek północny od ul. Kowalskiej w stronę al. Poprzecznej – należy zjechać z ul. Kowalskiej na ul. Bolesława Krzywoustego w kierunku Warszawy, po ok. 700 m wjechać na wiadukt nad ul. Jana III Sobieskiego, następnie zjechać na ul. Bolesława Krzywoustego i kontynuować jazdę w kierunku węzła ul. Kowalskiej i al. Poprzecznej. Długość objazdu – 1500 m;

– kierunek południowy od ul. Kowalskiej w kierunku osiedli Kowale i Swojczyce – należy jechać ul. Kowalską, al. Poprzeczną, ul. Bolesława Krzywoustego. W celu optymalizacji ruchu zaplanowano zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu Bolesława Krzywoustego / Brücknera / Poprzeczna:

1) dwa pasy do skrętu w lewo na wlocie ul. Poprzecznej,

2) korekta programu sygnalizacji (wydłużenie otwarcia wlotu ul. Poprzecznej),

3) możliwość zawracania na wlocie ul. Brücknera.

Długość objazdu – 1500 m.

Dodatkowo, w przypadku przeciążenia wlotu ul. Poprzecznej, istnieje możliwość skierowania części ruchu do ul. Bolesława Krzywoustego przez ul. Czajkowskiego – jako objazdu zalecanego od Sołtysowic do ul. Kowalskiej.