Najpopularniejsze wiadomości, fakty i informacje dla miasta Wrocław

Od najbliższego, weekendu 25 – 26 maja, spółka Wrocławskie Inwestycje na ulicy Długiej rozpocznie prace przygotowawcze do budowy linii tramwajowej na Popowice.

Prace te oznaczają poważne zmiany dla pieszych, pasażerów oraz naszych klientów – interesantów ZDiUM:

– chodnik wzdłuż ZDiUM-u będzie zamknięty dla ruchu pieszego od ul. Gnieźnieńskiej aż do głównego wjazdu do ZDiUM-u;

– przejścia dla pieszych przez ul. Długą na wysokości istniejącego wejścia do ZDiUM do budynku B, wraz z możliwością wejścia do budynków A i B od ul. Długiej, będą zlikwidowane

– przystanek autobusowy przed wiaduktem dla kierunku w stronę Popowic (przy budynku ZDiUM), zostanie przeniesiony na ulicę Poznańską, przed skrzyżowanie z ulicą Długą.

Na ilustracjach przedstawiamy schemat dojścia na teren ZDiUM-u. Kluczowym elementem jest tu nieużywana zazwyczaj furtka przy narożniku budynku C. Bezpieczne dojście do niej zapewni wyniesione na czas prac przejście dla pieszych, zaznaczone na ilustracjach na żółto.