Podczas szkolnych spotkań z dziećmi i młodzieżą, wrocławscy funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji, niejednokrotnie przestrzegają przed niebezpieczeństwami, a także udzielają cennych wskazówek, jak skutecznie unikać zagrożeń. Tego typu działania prewencyjne, są jednym z priorytetów funkcjonariuszy oraz ważnym elementem tworzenia relacji i kształtowania odpowiednich postaw u najmłodszych mieszańców Wrocławia.

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży to jedno z priorytetowych zadań dla wrocławskich policjantów. Dzielnicowi i funkcjonariusze zajmujący się profilaktyką społeczną, często odwiedzają przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, a także młodzież ze szkół średnich, by rozmawiać o bezpieczeństwie. Czasami w takich spotkanych udział biorą policyjni przewodnicy psów służbowych, technicy kryminalistki i funkcjonariusze innych pionów.

Mundurowi opowiadają najmłodszym, jak bezpiecznie dotrzeć do szkoły i równie bezpiecznie z niej powrócić. Podkreślają, jak ważne jest używanie elementów odblaskowych przez pieszych i rowerzystów, czyli "niechronionych uczestników ruchu drogowego". Przypominają też o zagrożeniach związanych z cyberprzemocą, polegającą na prześladowaniu, zastraszaniu, nękaniu czy wyśmiewaniu innych za pomocą m.in. portali społecznościowych.

Podczas zajęć w klasach starszych, policjanci informują uczniów o zagrożeniach dla zdrowia i życia powodowanych przez alkohol, narkotyki oraz środki zastępcze nazywane potocznie ,, dopalaczami”. Omawiają również konsekwencje prawne, które mogą dotknąć osoby nieletnie w wyniku popełnienia czynu karalnego i zachowań świadczących o ich demoralizacji.

Zawsze poruszają też sprawy związane z przemieszczaniem się w ruchu, kontaktu z osobą obcą oraz niestety narastającej stale agresji rówieśniczej wśród młodzieży. Natomiast na ostatnich tego typu spotkaniach, głównym teletem było bezpieczeństwo podczas wakacji.

 

asp. szt. Łukasz Dutkowiak 

 

Powiązane wiadomości