Najpopularniejsze wiadomości, fakty i informacje dla miasta Wrocław

Od 22 czerwca do 31 sierpnia na placu Legionów prowadzone będą prace torowe związane z wymianą i remontem rozjazdów, krzyżownic i zwrotnic tramwajowych . Zakres planowanych prac obejmuje:
– wymianę dwóch rozjazdów dwutorowych z łukami w ul. Grabiszyńskiej i ul. Piłsudskiego,
– montaż 4 automatycznych zwrotnic z wyświetlaczem
– montaż i demontaż rozjazdu przejazdowego w ul. Grabiszyńskiej.

W celu zminimalizowania utrudnień w ruchu pasażerskim oraz kołowym prace podzielono na 4 niezależne etapy.

Etap 0: wyłączenie relacji w kierunku Grabiszyńskiej, 22- 23 czerwca budowa rozjazdu tymczasowego
Etap I: od 24 czerwca – 12 lipca wprowadzenie ruchu wahadłowego na ul. Grabiszyńskiej.
demontaż rozjazdu tymczasowego 12 lipca
Etap II: od 13 lipca do 2 sierpnia wyłączenie relacji w/z kierunku ul. Piłsudskiego.
Etap III: od 3 sierpnia do 16 sierpnia wyłączenie relacji na wprost w celu wymiany skrzyżowania
Etap IV: od 17 sierpnia do 31 sierpnia wyłączenie relacji do ul. Sądowej w celu wykonania odcinków łączących.

Etap 0 i Etap I:

Na czas wymiany rozjazdu torowego w ul. Grabiszyńskiej zaplanowano utrzymanie wahadłowego ruchu tramwajowego w relacji pl. Legionów – pętla Oporów.
W tym celu konieczne jest wybudowanie tymczasowej przejazdówki umożliwiającej ruch wahadłowy tramwajów.
Prace będą prowadzone 22 i 23 czerwca, w tym czasie jezdnia wlotowa ul. Grabiszyńskiej będzie zwężona do 1 pasa (patrz schemat).

Od 24 czerwca rozpoczną się właściwe roboty torowe etapu I przy wymianie rozjazdu i potrwają do 12 lipca.
Organizacja ruchu kołowego na czas trwania wspomnianego etapu przewiduje segregację ruchu na ciągu ul. Piłsudskiego (jezdnia od pl. Orląt Lwowskich), zredukowanie liczby pasów do jazdy na wprost z 3 do 2
oraz ograniczenie prędkości przejazdu do 40 km/h.

Etap II

Wyłączenie relacji do i z ul. Piłsudskiego od 13.07 do 02.08. Wymiana rozjazdu w ul. Piłsudskiego.

Brak przejazdu w relacji na wprost w ul. Grabiszyńskiej do Sądowej. Wyjazd możliwy wyłącznie w relacji prawo i lewo.

Z ulicy Sądowej wyłączona zostaje relacja lewoskrętna.

Etap III

Wyłączenie skrzyżowania torów i brak przejazdu na wprost przez skrzyżowanie od 3.08 do 16.08.

Utrzymany brak lewoskrętu z Sądowej do Piłsudskiego.

Etap IV

Wymiana łuków do rozjazdu w ul. Sądowej od 17.08 do 31.08. Ograniczenie prędkości do 30 km/h oraz utrzymanie zakazu lewoskrętu z Sądowej.