Od niedzieli zacznie obowiązywać nowa organizacja ruchu na ulicy Grabiszyńskiej. Na odcinku od placu Srebrnego do FAT-u zostanie wydzielone torowisko z buspasem.

Na tym odcinku odnotowywane są w godzinach szczytów komunikacyjnych kilkuminutowe opóźnienia w przejeździe tramwajów.
Podjęcie działań zmierzających do zmniejszenia ruchu samochodowego na ul. Grabiszyńskiej planowano już po oddaniu do ruchu nowego mostu Racławickiego, który jest bardzo ważnym połączeniem dla południowo – zachodniej części Wrocławia i ma wpływ na ograniczenie ruchu na ul. Grabiszyńskiej, oraz po wybudowaniu ścieżki rowerowej w ulicy Grabiszyńskiej. Obydwa zadania zostały już zrealizowane w terenie.

Szczegółowa analiza niewydzielonego torowiska na ulicy Grabiszyńskiej pozwoliła na zebranie następujących danych:

  • długość toru pojedynczego na ulicy Grabiszyńskiej możliwego do wydzielenia wynosi 2000 m;
  • ulicą przebiegają 4 linie tramwajowe i 3 autobusowe (tramwaje 4, 5, 11,14 (24) autobusy 126, 124 i 134. Średnio w szczycie oznacza to kurs pojazdu KZ co 2 minuty;
  • dla kierunku z centrum odnotowywane są duże opóźnienia tramwajów wynoszące 4 – 6 minut (szczyt popołudniowy);
  • potencjał w godzinie szczytu w obu kierunkach komunikacji miejskiej przy 40% napełnieniu wynosi 5000 pasażerów;
  • potencjał dla komunikacji indywidualnej przy napełnieniu 1,5 osób/auto wynosi około 3600 osób;
  • dla obu kierunków obserwowane są przejazdy pojazdów z nadmierną prędkością,
  • pasażerowie komunikacji tramwajowej wsiadają do tramwajów z jezdni,

Projekt buspasa:

Wydzielanie torowisk:

Wrocław sukcesywnie i konsekwentnie realizuje pakiet działań wskazanych przez Wrocławską politykę mobilności. Wydzielenie torowisk tramwajowych jest jednym z elementów tego pakietu. Obecnie na terenie Miasta już 94,9% torowisk o długości 186,5 km to torowiska wydzielone z ogólnego ruchu kołowego. Jednym z efektów tych działań jest eliminacja opóźnień w poruszaniu się komunikacji miejskiej a tym samym zapewnienie szybkiego i przede wszystkim zgodnego z rozkładem jazdy przejazdu komunikacji tramwajowej (a także na niektórych odcinkach autobusowej). Inną korzyścią po wydzieleniu torowiska jest możliwość wyposażenia przystanków zlokalizowanych na chodniku i wiążących się z koniecznością wsiadania do tramwaju z jezdni w tzw. przystanki wiedeńskie. Przykładowo takie rozwiązanie już funkcjonuje na ulicach , Piłsudskiego, Szczytnickiej, Trzebnickiej, Hubskiej czy Krupniczej.

Bez wydzielenie torowiska nie istniałaby możliwość poprawy na tych ulicach warunków wsiadania do tramwajów.