Najpopularniejsze wiadomości, fakty i informacje dla miasta Wrocław

Dziś policjanci z wrocławskiej drogówki na ternie miasta i powiatu, prowadzą akcję pn. „Pieszy kontra pojazd”. Funkcjonariusze kontrolować będą główne ciągi komunikacyjne i w przypadku ujawnienia naruszeń prawa dyscyplinować będą kierowców, którzy stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu. Policjanci zwrócą także uwagę na to, czy piesi przestrzegają przepisów.

12 lipca 2019 roku, od wczesnych godzin rannych, policjanci prowadzą akcję pn. „Pieszy kontra pojazd”. Biorący udział w działaniach funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, zwracają szczególną uwagę na wykroczenia popełniane przez kierowców wobec pieszych. Kontrolują głównie zachowanie w obrębie oznakowanych przejść  dla pieszych, gdzie jak wiemy, kierowców obowiązuje zasada szczególnej ostrożności. Surowe kary zapowiadają również dla pieszych, którzy nie stosują się do obowiązujących przepisów. Nagminnym wykroczeniem popełnianym przez tych uczestników ruchu drogowego jest przechodzenie na czerwonym świetle, przechodzenie w miejscu niedozwolonym lub wchodzenie wprost pod nadjeżdżający pojazd.

Policjanci przypominają, że piesi uczestnicząc w zdarzeniu drogowym pozbawieni są jakiejkolwiek ochrony. Nie mogą liczyć na poduszki powietrzne, pasy bezpieczeństwa czy strefy kontrolowanego zgniotu. Piesi są całkowicie „odsłonięci” i w konsekwencji narażeni na poważne obrażenia ciała. W przypadku zderzenia z samochodem, który porusza się z prędkością 50 km/h, pieszy ma już tylko 50% szans na przeżycie, a przy prędkości około 80 km/h prawdopodobieństwo przeżycia pieszego spada praktycznie do zera.

Kierujący pojazdem zbliżając się do przejścia dla pieszych ma obowiązek zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu . Z drugiej zaś strony fakt korzystania z wyznaczonego przejścia nie upoważnia pieszego do wchodzenia na jezdnię bez upewnienia się, czy nie spowoduje to zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu, a przede wszystkim jego życia i zdrowia. Nie można też bezkrytycznie korzystać z przejść dla pieszych. Tu także wymagana jest szczególna ostrożność.

Celem tych działań jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu oraz uświadamianie kierowcom oraz pieszym, jak ważna jest rozwaga oraz rozsadek na drodze i wspólne dbanie o bezpieczeństwo. 

 

asp. szt. Łukasz Dutkowiak