Wrocławscy policjanci czuwali nad bezpieczeństwem uczestników popołudniowego zgromadzenia, które rozpoczęło się przy pomniku Ofiar Katyńskich w Parku Słowackiego. Związane ono było z przemarszem jego uczestników przez ulice miasta i zakończyło się przy pomniku Ofiar UPA na bulwarze Xawerego Dunikowskiego. Przebiegło spokojnie i nie odnotowano incydentów, mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo osób biorących w nich udział. Jednak z uwagi na naruszenie przepisów prawa, przedstawiciel Urzędu Miejskiego Wrocławia podjął decyzję o rozwiązaniu zgromadzenia. Wcześniej poinformował o tym organizatora i jego uczestników. Ponieważ część osób nie chciała się rozejść, policjanci zareagowali natychmiast i przystąpili do ich legitymowania w związku z naruszeniem prawa. Funkcjonariusze wobec 15 osób skierują teraz wnioski o ukaranie do sądu. Odpowiedzą one m.in. za wzbranianie się od opuszczenia miejsca zgromadzenia pomimo jego rozwiązania.

Policjanci z wrocławskiej komendy miejskiej i wojewódzkiej Policji, współdziałali wczoraj podczas zabezpieczenia odbywającego się na terenie miasta zgromadzenia publicznego. Głównym zadaniem funkcjonariuszy było zapewnienie jego bezpiecznego przebiegu, a także niedopuszczenie do naruszeń prawa. Nad bezpieczeństwem czuwali policjanci prewencji, ruchu drogowego i służb operacyjnych.

Zgromadzenie przebiegło spokojnie i nie odnotowano poważnych incydentów, mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo.

Tuż przed godziną 20.00, z uwagi na naruszenie przepisów prawa w trakcie zgromadzenia połączonego z przemarszem, przedstawiciel Urzędu Miejskiego Wrocławia, podjął decyzję o jego rozwiązaniu. Wcześniej wezwał przewodniczącego zgromadzenia i jego uczestników, do zachowania zgodnego z prawem.

Spora część osób, biorących w nim udział, rozeszła się. Byli jednak też tacy, którzy pozostali i nie chcieli opuścić miejsca zgromadzenia.

Policjanci natychmiast podjęli działania i wylegitymowali łącznie 15 osób. Wobec nich, zostaną teraz skierowane wnioski o ukaranie do sądu. Odpowiedzą one m.in. za wzbranianie się od opuszczenia miejsca zgromadzenia pomimo jego rozwiązania i przewodniczenie mu oraz posiadanie środków pirotechnicznych.

W świetle kodeksu wykroczeń są to czyny zagrożone karą ograniczenia wolności lub grzywny. Całość zgromadzonych materiałów, jest teraz szczegółowo analizowana przez policjantów i zostanie przekazana do prokuratury celem oceny pod katem prawnym.

 

asp. szt. Łukasz Dutkowiak

 

Powiązane wiadomości