Na 14 sierpnia zaplanowano odmalowywanie oznakowania poziomego miejsc postojowych. Na czas niezbędny do wykonania prac na całym odcinku obowiązuje całkowity zakaz parkowania, pod groźbą odholowania pojazdu na koszt właściciela.