Zwrócenie uwagi na ryzyko związane z zawieraniem umów finansowych, w tym przede wszystkim z zaciąganiem wysoko oprocentowanych, krótkoterminowych pożyczek, oraz z korzystaniem z usług finansowych, które nie podlegają szczególnemu nadzorowi państwa – to główny cel kampanii społecznej „Nie daj się nabrać. Sprawdź, zanim podpiszesz”. Jednym z patronów akcji jest Policja.

Chociaż nominalne oprocentowanie pożyczek wynosi od kilku do kilkunastu procent, to wiele firm pożyczkowych oferuje produkty, których rzeczywista roczna stopa oprocentowania może przekraczać nawet tysiąc procent. Dlatego też nierozważne podpisanie umowy o tzw. „szybką i łatwą pożyczkę” może prowadzić do utraty dorobku całego życia oraz rodzinnych dramatów.

Z kontroli przeprowadzanych przez UOKiK wynika m.in., że dla części firm pożyczkowych głównym źródłem przychodów nie były odsetki od udzielonych pożyczek, ale różnego rodzaju prowizje i opłaty ponoszone przez konsumentów, które niekiedy nie były zwracane nawet w sytuacji odmowy udzielenia pożyczki.

Firmy pożyczkowe specjalizujące się w udzielaniu pożyczek na niskie kwoty oraz na krótkie terminy, zajęły tzw. niszę produktową, którą banki przez wiele lat nie były zainteresowane. Wartość udzielanych pożyczek przez tego typu firmy, wynosi od kilkuset do kilku tysięcy złotych, a w przypadku podmiotów sprzedających pożyczki wyłącznie przez Internet, jest to kilkaset złotych.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pożyczkobiorców i chcąc uchronić ich przed podjęciem błędnych decyzji, kilka lat temu zainicjowano kampanie społeczną pod nazwą „Nie daj się nabrać. Sprawdź, zanim podpiszesz!”. Jej współorganizatorami jest siedem instytucji publicznych: Bankowy Fundusz Gwarancyjny, Komisję Nadzoru Finansowego, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Sprawiedliwości, Narodowy Bank Polski, Policję oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Wspierają ją Telewizja Polska oraz Polskie Radio.

Za pomocą witryny kampanii można zapoznać się z podstawowymi informacjami na temat bezpieczeństwa na rynku finansowym, poznać cztery zasady bezpiecznych pożyczek, użyć kalkulatorów finansowych, dowiedzieć się, jak niebezpieczne kruczki prawne stosowane są w umowach, a także uzyskać dostęp do podstawowych aktów prawnych. To wszystko znajdziemy na jej oficjalnej stronie internetowej www.zanim-podpiszesz.pl

Wrocławscy policjanci zachęcają do zapoznania się z poradami na temat szeroko pojętego bezpieczeństwa finansowego.

asp. szt. Łukasz Dutkowiak
Źródło: KGP