Uprzejmie przypominamy, że organizacje pozarządowe, chcące startować w otwartym konkursie ofert na prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zobowiązane są uzyskać wpis specjalną listę prowadzoną przez Wojewodę Dolnośląskiego. Brak takiego wpisu uniemożliwia start w konkursie. 

Lista podmiotów uprawnionych do prowadzenia punktów, w których świadczona jest nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie lub nieodpłatna mediacja sporządzana jest na podstawie art. 11d ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 294).

Więcej informacji na stronach Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu oraz na dedykowanej pomocy prawnej stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.