Najpopularniejsze wiadomości, fakty i informacje dla miasta Wrocław

9 października zmianie ulega organizacja ruchu na skrzyżowaniu Maślickiej i Uciechowskiej – zacznie obowiązywać zakaz lewoskrętu w Uciechowską.
Zmiana ma na celu poprawę bezpieczeństwa i zostaje wdrożona na polecenie Komisji ds bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Kolejka oczekujących na skręt pojazdów sięgała niekiedy aż do przejazdu kolejowego, co rodziło potencjalnie niebezpieczne sytuacje.