W szkołach aktualnie trwa okres spotkań pedagogów z rodzicami uczniów. Ten moment wykorzystali policyjni profilaktycy z komisariatu na wrocławskich Krzykach. Wczoraj spotkali się z ponad setką rodziców oraz pracowników szkoły, aby porozmawiać o bezpieczeństwie dzieci i młodzieży. Policjanci nie tylko opowiadali, jak wspólnie można działać na rzecz zapewnienia uczniom bezpieczeństwa czy to w szkole, czy w drodze do niej, czy też w domu, ale również odpowiadali na pytania zadawane przez rodziców oraz nauczycieli.

Policjanci zajmujący się na co dzień profilaktyką oraz prewencją kryminalną, starają się wykorzystywać każdą możliwą okazję, aby uświadamiać dzieci, młodzież i ich rodziców, jak ważne jest bezpieczeństwo w życiu każdego z nas. Aktualnie w większości szkół nastał czas spotkań nauczycieli z opiekunami prawnymi swoich podopiecznych. Funkcjonariusze z komisariatu na Ślężnej przed kilkoma dniami skorzystali z tego typu spotkań i poprowadzili prelekcję w szkole podstawowej przy ulicy Przystankowej.

Mundurowi skupili się na kilku wiodących tematach. Należały do nich m.in. sprawy związane z wnoszeniem niebezpiecznych przedmiotów na teren szkoły przez jej uczniów,  czy też jak przebiegają ewentualne interwencje w stosunku do podopiecznych placówki. Funkcjonariusze wspomnieli również o postępowaniu w przypadku powzięcia przez szkołę informacji o demoralizacji uczniów lub też popełnienia przez nich czynów karalnych, w tym również tych, które miały miejsce poza terenem szkoły i poza czasem trwania zajęć edukacyjnych.

Policjanci poruszyli również niełatwy temat przemocy domowej. Opowiedzieli, jak wygląda procedura „Niebieskiej Karty”, a także jakie są formy i przejawy przemocy, bowiem nie musi mieć ona wymiaru jedynie fizycznego. Przekazali informacje o tym, czy szkoła zobowiązana jest do zakładania „Niebieskiej Karty” w przypadku uzasadnionego podejrzenia, co do występowania przemocy domowej w rodzinie ucznia.

Nie obyło się również bez wspomnienia o tym, jaką odpowiedzialność ponoszą rodzice i szkoła w kwestiach opiekuńczych.

W spotkaniu z krzyckimi policjantami wzięła udział łącznie ponad setka rodziców, a także dyrekcja placówki oraz nauczyciele, co świadczy o coraz większym zainteresowaniu tymi tematami ze strony wszystkich osób uczestniczących w wychowaniu młodego pokolenia.

Funkcjonariusze podkreślają, że tego typu spotkania będą przez nich kontynuowane, ponieważ są świetną platformą do wzajemnej wymiany wiedzy i doświadczeń.

st. sierż. Krzysztof Marcjan
źródło: KP Wrocław-Krzyki

 

 

Powiązane wiadomości