Komendant Komisariatu Policji Wrocław Stare Miasto ma przyjemność zaprosić mieszkańców wrocławskiego Starego Miasta na debatę społeczną, poświęconą lokalnemu bezpieczeństwu. Podczas spotkania poruszane będą m. in. tematy związane z przypadkami nieprawidłowego parkowania oraz spożywaniem alkoholu w miejscach zabronionych. Każda sprawa, istotna dla mieszkańców, a mająca związek z ich poczuciem bezpieczeństwa, jest dla policjantów ważna. Serdecznie zapraszamy już 11 grudnia.

Funkcjonariusze z Komisariatu Policji Wrocław Stare Miasto organizują debatę społeczną dla mieszkańców dzielnicy. Spotkanie odbędzie się 11 grudnia br. o godzinie 13:00 w siedzibie spółdzielni mieszkaniowej „Cichy Kącik”, mieszczącej się przy ul. Inowrocławskiej 63/65 we Wrocławiu. Serdecznie zapraszamy na debatę wszystkich, którym na sercu leży lokalne bezpieczeństwo.

Tematem spotkania będą sprawy ważne dla mieszkańców, w tym wykroczenia społecznie uciążliwe, popełniane na terenie wrocławskiego Starego Miasta. W szczególności będą to przypadki zakłócania spokoju, nieprawidłowego parkowania oraz spożywania alkoholu poza miejscami wyznaczonymi. Policjanci będą także wskazywać na zagrożenia naniesione na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa i mówić o problemach, które za pośrednictwem KMZB udało się wyeliminować. Oprócz tematów wiodących, podczas spotkanie będzie możliwość porozmawiania z funkcjonariuszami na każdy temat, który dotyczy lokalnego bezpieczeństwa. Jeśli jakakolwiek sprawa jest dla mieszkańców Starego Miasta ważna, a tyczy się ona naruszenia przepisów prawa - organizowane przez Policję debaty społeczne, są właściwym forum do rozmów o tego typu kwestiach. Serdecznie zapraszamy.

st. sierż. Dariusz Rajski