Wrocławska drogówka prowadzi dziś wzmożone działania kontrolne, ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa osób pieszych i innych niechronionych uczestników ruchu drogowego. Policjanci w szczególności zwracają uwagę na wykroczenia popełniane przez kierujących pojazdami wobec pieszych i rowerzystów, ale również wykroczenia popełniane przez same osoby piesze.

W przeciwieństwie do kierowców samochodów i ich pasażerów, piesi pozbawieni są jakiejkolwiek mechanicznej ochrony. W starciu z pojazdem, bezpośrednio narażają własne życie i zdrowie. Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu realizują założenia zmierzające do podniesienia stanu bezpieczeństwa osób pieszych, wynikające z „Dolnośląskiego programu działań Policji na rzecz bezpieczeństwa pieszych w latach 2018-2020”.

Mając na uwadze powyższe, policjanci koncentrują się szczególnie na ujawnianiu oraz stanowczym egzekwowaniu wykroczeń popełnianych przez kierowców wobec pieszych. Funkcjonariusze zwracają uwagę na przypadki nieustąpienia pierwszeństwa pieszemu na wyznaczonym przejściu, nieprawidłowym parkowaniu, ograniczającym widoczność w obrębie przejścia oraz przekraczaniu prędkości w rejonach przejść i przejazdów dla rowerzystów. Dużym grzechem kierujących jest także wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi.

Wobec samych pieszych funkcjonariusze sprawdzą, czy nie przechodzą przez jezdnię w miejscach niedozwolonych, czy stosują się do sygnalizacji świetlnej, a także czy stosują elementy odblaskowe po zmierzchu, poza obszarem zabudowanym.

Głównym celem działania jest ograniczenie liczby wypadków i kolizji z udziałem niechronionych uczestników ruchu drogowego. Celem pośrednim jest natomiast kształtowanie świadomych i kulturalnych zachowań osób pieszych i rowerzystów, którzy respektując prawo, szanują prawa wszystkich uczestników ruchu drogowego.

st. sierż. Dariusz Rajski