Z dniem 2 grudnia miejsca postojowe w ulicy Kolejowej na odcinku pl. Rozjezdny – Grabiszyńska zostaną objęte opłatami.
88 miejsc parkingowych znajduje się już w obrębie „nowej”, rozszerzonej z dniem 1 września br., strefy C.

Oprócz ulicy Kolejowej do wyznaczenia miejsc płatnych przewidziano również ulice: Jęczmienną, Żytnią, Pszenną, pl. Rozjezdny i Stysia.
(obszar w kwartale ulic Grabiszyńskiej, Piłsudskiego, Zielińskiego i nasypu kolejowego http://bit.ly/2lsL9CG )
Będzie to kontynuacja działań rozpoczętych w roku 2018, kiedy tylko część ulic znajdowała się w strefie SPP (Kolejowa, Prosta, pl. Rozjezdny).

Stawki opłat dla strefy C:
1)w pierwszej godzinie postoju w wysokości 2,00 zł za godzinę postoju
2)w drugiej godzinie postoju w wysokości 2,10 zł za godzinę postoju
3)w trzeciej godzinie parkowania w wysokości 2,20 zł za godzinę postoju
4)w czwartej i każdej następnej godzinie postoju w wysokości 2,00 zł za godzinę postoju.
Abonamenty:
1) dla mieszkańca 10, 20 i 50 zł. za miesiąc (za pierwszy, drugi i trzeci pojazd)
2) dla osoby niepełnosprawnej pracującej w strefie 10 zł za miesiąc
3) na numer rejestracyjny pojazdu 160 zł. za miesiąc.