Funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Siechnicach przeprowadzili cykl spotkań z uczniami Szkoły Podstawowej. Łącznie w prelekcjach policjantów uczestniczyło 255 uczniów. Rozmawiano o niebezpieczeństwach, które mogą dotykać osoby nieletnie, a więc o cyberprzemocy, używkach, przemocy rówieśniczej. W tym kontekście policjanci mówili też o odpowiedzialności prawnej osób nieletnich. To nie pierwsze i nie ostatnie tego typu spotkanie w siechnickiej szkole.

Policjanci z Siechnic mają za sobą cały cykl spotkań z uczniami Szkoły Podstawowej Nr 1 w Siechnicach. Funkcjonariusze rozmawiali z uczniami klas IV-VIII i mówili o sprawach ważnych dla tej grupy odbiorców. W spotkaniach łącznie udział wzięło aż 255 uczniów. Policjanci gównie przestrzegali młodych ludzi przed konsekwencjami nieprzemyślanych zachowań, takich które mogą dla nich rodzić konsekwencje odpowiedzialności prawnej przed sądem rodzinnym. Policjanci mówili o niektórych przepisach zawartych w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich, w tym o katalogu środków poprawczych i wychowawczych.

Ważnym problemem, który może dotykać uczniów jest cyberprzemoc. Młodzi ludzie, jak sami przyznawali, dużo czasu spędzają w sieci, korzystając choćby z serwisów społecznościowych. Jedno zdjęcie, film, komentarz, może wyrządzić wiele krzywdy. Niemal każdy uczeń ma teraz telefon komórkowy i to z dostępem do Internetu. Rozpowszechnienie ośmieszającej kogoś treści jest dzisiaj łatwiejsze, niż kiedykolwiek, dlatego policjanci mówili też o odpowiedzialności prawnej osób nieletnich. Granica pomiędzy żartami, a naruszeniem czyichś dóbr jest czasami bardzo cienka.

Przemoc rówieśnicza przybiera niekiedy formę fizyczną. Policjanci dobitnie zaznaczali, że nikt nie ma prawa drugiej osoby bić, szarpać, popychać lub w inny sposób naruszać jej nietykalności osobistej. Konsekwencje takiego zachowania mogą poważne, dlatego jest to tak ważne.

st. sierż. Dariusz Rajski

 

 

Powiązane wiadomości