Zapraszamy do zapoznania się z informacją Marszałka Województwa Dolnośląskiego o przystąpieniu do opracowania projektu Programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w których w 2018 r. zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu.

Informacja znajduje się w załączniku.