W dniu dzisiejszym w miejscowości Wojnowice (gmina Czernica) nastąpił odbiór drogi powiatowej. Zakres rzeczowy tej inwestycji objął wykonanie przebudowy drogi na odcinku długości 2,9 km wraz z poszerzeniem jezdni do 6m (na obszarze poza terenem zabudowanym– z wyłączeniem odcinka przebiegającego przez miejscowość, gdzie szerokość jezdni wynosi 5,50 m.). Ponadto wykonano jednostronny chodnik o szerokości 1,5 – 2,0m, z nawierzchnią z kostki betonowej oraz zjazdy na posesje i tereny przyległe.

Przebudowane zostały także dwie zatoki autobusowe, wykonano również kanalizację deszczową oraz przeprofilowanie rowów przydrożnych. Dla zachowania wysokiego poziomu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, w tym głównie pieszych oraz w celu polepszenia walorów funkcjonalnych i użytkowych drogi wykonane zostało oznakowanie drogowe wraz z montażem urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym dwie pary progów zwalniających wyspowych. Dostosowano przebudowywany odcinek drogi do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez obniżenie krawężników w miejscach zejść z projektowanych chodników oraz montaż kostki brukowej z wypustkami w rejonie planowanych przejść dla pieszych. Projekt „Przebudowa drogi powiatowej nr 1928D w miejscowości Wojnowice, gmina Czernica” otrzymał dofinansowanie w wysokości 50% w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Wartość robót podstawowych ok. 3,1mln. Zadanie zostało zrealizowane przez firmę BergerBau. Powiat Wrocławski podjął ponadto decyzję o zleceniu podobnego zamówienia o wartości ok 670 tys. zł. obejmującego budowę chodnika długość ok  1km na odcinku od przejazdu kolejowego do cmentarza. Umowny termin zakończenia robot podobnych to 20 grudnia 2019 r.

Odbioru dróg dokonali Starosta Powiatu Wrocławskiego Roman Potocki, Wicestarosta Powiatu Wrocławskiego Andrzej Szawan oraz Dyrektor Wydziału Dróg i Transportu – Joanna Kryszczak. W odbiorze uczestniczyli również Jerzy Jasiński – Radny Powiatu Wrocławskiego oraz Sołtys Wojnowic Kamil Antas, który bardzo serdecznie podziękował w imieniu mieszkańców sołectwa za zrealizowaną inwestycję.

- Jak niejednokrotnie podkreślałem, bardzo zależy nam na zapewnieniu naszym mieszkańcom poprawy warunków codziennego życia – podsumował Starosta Roman Potocki. Realizacja tej inwestycji w znacznym stopniu zwiększy komfort i bezpieczeństwo użytkowników tej drogi, a co najważniejsze dzieci, które codziennie pokonują tę trasę do szkoły w Czernicy.