Najpopularniejsze wiadomości, fakty i informacje dla miasta Wrocław

10 stycznia 2020 roku o godzinie 11.00 w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu odbyła się uroczystość ślubowania 50 nowych policjantek i policjantów przyjętych do służby. Szeregi dolnośląskiej Policji zasiliło w 2019 roku już 359 funkcjonariuszy. Akty ślubowania nowo przyjętym wręczył Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Tomasz Trawiński. 11 z nich rozpoczyna służbę w Komendzie Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Garnizon dolnośląski przyjął w swoje szeregi w 2019 roku 359 nowych policjantów. 10 stycznia 2020 roku słowa roty ślubowania wypowiedziało 50 nowych funkcjonariuszy, w tym 13 policjantek. Uroczysta ceremonia odbyła się o godzinie 11.00 w Domu Klubowym "Śnieżka" przy Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

Młodym funkcjonariuszom, akty ślubowania wręczył Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Tomasz Trawiński. Po zakończeniu szkolenia podstawowego, nowo przyjęci policjanci zasilą szeregi komend miejskich i powiatowych województwa dolnośląskiego. 11 nowych funkcjonariuszy zasili szeregi Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu. Jest to 5 policjantek i 6 policjantów.

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

  • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe i korzystający z pełni praw publicznych,
  • posiadający, co najmniej średnie wykształcenie,
  • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych,
  • podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować.

Zespół Komunikacji Społecznej KMP we Wrocławiu
Źródło: KWP we Wrocławiu


 

Powiązane wiadomości