Najpopularniejsze wiadomości, fakty i informacje dla miasta Wrocław

Dziś policjanci z wrocławskiej drogówki na terenie miasta i powiatu, prowadzą akcję pn. „Poprawa bezpieczeństwa pieszych”. Funkcjonariusze kontrolować będą główne ciągi komunikacyjne i w przypadku ujawnienia naruszeń prawa dyscyplinować będą kierowców, którzy stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu. Policjanci zwrócą także uwagę na to, czy piesi dbają o własne bezpieczeństwo i stosują się do obowiązujących przepisów.

14 stycznia 2020 roku, od wczesnych godzin rannych, policjanci prowadzą akcję pn. „Poprawa bezpieczeństwa pieszych”. Biorący udział w działaniach funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, zwracają szczególną uwagę na wykroczenia popełniane przez kierowców, wobec osób poruszających się pieszo. Kontrolują głównie rejon w obrębie oznakowanych przejść dla pieszych, gdzie jak wiemy, kierowców obowiązuje zasada wzmożonej ostrożności. Kary zapowiadają również dla pieszych, którzy nie stosują się do obowiązujących przepisów. Niestety nagminnym wykroczeniem popełnianym przez tych uczestników ruchu drogowego, jest przechodzenie na czerwonym świetle, przechodzenie w miejscu niedozwolonym lub wchodzenie wprost pod nadjeżdżający pojazd.

Policjanci przypominają, że piesi uczestnicząc w zdarzeniu drogowym pozbawieni są jakiejkolwiek ochrony. Nie mogą liczyć tak jak użytkownicy pojazdów mechanicznych, na poduszki powietrzne, pasy bezpieczeństwa czy strefy kontrolowanego zgniotu. Piesi są całkowicie „odsłonięci” i w konfrontacji z pojazdem, narażeni na poważne obrażenia ciała.

Badania pokazują, że w przypadku zderzenia z samochodem, który porusza się z prędkością 50 km/h, pieszy ma już tylko 50% szans na przeżycie, a przy prędkości około 80 km/h prawdopodobieństwo przeżycia pieszego, spada praktycznie do zera.

Kierujący pojazdem zbliżając się do przejścia dla pieszych zawsze ma obowiązek zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu. Z drugiej zaś strony, fakt korzystania z wyznaczonego przejścia nie upoważnia pieszego do wchodzenia na jezdnię, bez upewnienia się, czy nie spowoduje to zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu.

Nie można też bezkrytycznie korzystać z przejść dla pieszych. Tu także wymagana jest szczególna ostrożność.
Celem prowadzonych przez policjantów działań, jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz uświadamianie kierowcom i pieszym, jak ważna jest rozwaga oraz rozsadek na drodze, a także wspólne dbanie o bezpieczeństwo.

Podczas ostatniej tego typu akcji, funkcjonariusze ujawnili blisko 100 wykroczeń popełnionych zarówno przez pieszych, jak i kierujących pojazdami, a także zatrzymali 3 nietrzeźwych kierowców.

asp. szt. Łukasz Dutkowiak