Przestępcy działający metodą m.in. "na wnuczka” czy „na policjanta" wciąż oszukują, głównie starsze osoby. Wyłudzają pieniądze, które często stanowią wszystkie oszczędności seniorów. Nie bądźmy obojętni i ostrzeżmy naszych krewnych, że mogą do nich telefonować osoby podszywające się pod członków rodziny, urzędników lub funkcjonariuszy służb. Zostawmy im też w widocznym miejscu swój numer telefonu, aby mogli zawsze zweryfikować osobę dzwoniącą i nie utracili oszczędności życia.

Wrocławscy policjanci nadal odnotowują próby dokonania oszustw na szkodę osób w wieku senioralnym. Niektóre z prób, jakie podejmują przestępcy, niestety są skuteczne i kończą się odebraniem poszkodowanemu oszczędności życia. Sprawcy podczas rozmów najczęściej podają się za wnuczka, siostrzeńca, pracownika banku, administratora, czy urzędnika państwowego, prokuratora lub funkcjonariusza policji. Większość osób potrafi właściwie zachować się w tego typu sytuacji i odkłada słuchawkę, nie wdając się w dyskusję z oszustami, a chwilę później informuje o okolicznościach Policję. Część osób kontaktuje się też z rodziną, by zweryfikować historię opowiedzianą przez rozmówce. Mogą to być legendy o nagłym wypadku i pilnej potrzebie przekazania gotówki lub innym tragicznym zdarzeniu.

Właściwe zachowania seniorów to niewątpliwie wzrost świadomości w tym zakresie m.in. w związku z licznymi kampaniami społecznymi i działaniami prewencyjnymi wrocławskich policjantów. Spotkaniami w klubach seniora, prośbami duszpasterzy podczas mszy oraz ukazujących się materiałów w mediach. Ważnym elementem w walce z przestępcami oszukującymi osoby starsze jest też niewątpliwie zaangażowanie się członków ich rodzin i przekazywanie najbliższym ostrzeżeń.

Jak pokazują przykłady przestępcy wymyślają coraz bardziej dramatyczne historie. Działając silnie na emocje ofiar i licząc na ich chęć niesienia pomocy innym.

Oszuści podczas rozmów próbują też ostatnio wyciągnąć od seniorów dane do kont osobistych, a gdy im się to uda sami przelewają pieniądze na swoje rachunki bankowe.

 

Policjanci radzą, aby:

• bezwzględnie stosować zasadę ograniczonego zaufania,

• informować Policję o każdej próbie oszustwa pod numerami alarmowymi 112 i 997 lub bezpośrednio na numery     służby dyżurnej najbliższej jednostki Policji (numery telefonów jednostek podległych KMP Wrocław – patrz niżej),

• krytycznie podchodzić do każdego telefonu informującego o zdarzeniach i sytuacjach wymagających naszej   pomocy finansowej,

• konsultować się z najbliższymi w przypadku kontaktu osoby potrzebującej naszych pieniędzy,

• potwierdzić lub zaprzeczyć zaistniałej sytuacji poprzez kontakt z osobą, która się do nas dodzwoniła, a w   przypadku  braku możliwości nawiązania takiego kontaktu, radzimy skontaktować się z innym bliskim członkiem   rodziny,

• nie otwierać drzwi osobom nam nieznanym, tym bardziej, jeżeli przebywamy mieszkaniu lub domu samotnie,

• nie przekazywać osobom podającym się za funkcjonariuszy służb mundurowych żadnych środków pieniężnych i   kosztowności,

• prosić o wylegitymowanie się osoby podającej się za funkcjonariusza – do czego każdy ma obowiązek – ze   stopnia,  imienia i nazwiska, miejsca pełnienia służby czy też identyfikatora kadrowego. Podane dane radzimy   zapisać, aby następnie skontaktować się z daną instytucją w celu potwierdzenia, czy dana osoba faktycznie pełni w   niej służbę.

Zbyt ciężko i długo pracowali Państwo na swoje oszczędności, aby teraz oddawać je przestępcom niemalże za darmo! W razie pytań lub wątpliwości policjantki i policjanci Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu oraz jednostek podległych proszą o kontakt. Każda informacja będzie od razu sprawdzana przez funkcjonariuszy.

 

Wykaz telefonów dyżurnych jednostek podległych KMP Wrocław:

Komisariat Wrocław - Stare Miasto: 71 359 26 00, 71 340 31 31

Komisariat Wrocław - Ołbin: 71 328 96 18, 71 340 43 06

Komisariat Wrocław - Śródmieście: 71 340 43 58 , 71 322 22 17

Komisariat Wrocław - Krzyki: 71 782 46 00 lub 01,02,03

Komisariat Wrocław - Rakowiec: 71 343 56 77, 71 340 43 44

Komisariat Wrocław - Fabryczna: 71 351 02 13, 71 340 43 80

Komisariat Wrocław - Leśnica: 71 354 32 96, 71 340 28 50

Komisariat Wrocław - Grabiszynek: 71 363 14 21, 71 340 41 16

Komisariat Wrocław - Psie Pole: 71 340 46 05, 71 340 45 25

Komisariat Wrocław - Osiedle: 71 345 78 94, 71 340 28 20

Komisariat w Długołęce: 71 315 21 77

Komisariat w Kątach Wrocławskich: 71 316 65 07

Komisariat w Sobótce: 47 871 63 20

asp. szt. Łukasz Dutkowiak