Od 31 marca do 6 kwietnia na ulicy Fromborskiej, na wysokości nr 2, będzie zajęta jezdnia dla potrzeb budowy przyłącza wodociągowego dla podmiotu prywatnego. Przejazd będzie możliwy przy lokalnym zawężeniu.