Trwa rewitalizacja trasy kolejowej liczącej 60 kilometrów z Wrocławia przez Sobótkę Zachodnią do Świdnicy. Kolejarze na razie koncentrują się na odcinku południowym. Przebudowa fragmentu od strony Wrocławia ma rozpocząć się w maju.

  • Trwa przebudowa trasy kolejowej nr 285 z Wrocławia przez Sobótkę do Świdnicy. fot. ilustracyjne: PKP PLK


Odnawianie trasy rozpoczęło się w połowie września ubiegłego roku, na jej południowym odcinku Świdnica – Sobótka. Kolejarze rozpoczeli od demontażu starego toru, potem wydbudowali odwodnienie i wzmocnili podtorze. Od Świdnicy do Sobótki ułożony jest już nowy tor, wymieniono rozjazdy.
- Gruntownej renowacji poddamy co najmniej 28 obiektów inżynieryjnych: mostów i wiaduktów – m.in. wiadukt kolejowy nad ul. Śląską w Świdnicy. Przywrócone zostaną poprzednie parametry tych obiektów; dzięki temu zapewniony będzie sprawny przejazd pociągów - mówi Bohdan Ząbek z zespołu prasowego PKP PLK.
Prowadzone są w tej chwili również roboty przy istalacjach zabezpieczających ruch kolejowy.

Dwie mijanki po drodze

Na jednotorowej trasie WrocławŚwidnica będą dwie mijanki, w Bielanach Wrocławskich i Sobótce Zachodniej. Obecnie prace torowe prowadzone są w Sobótce Zachodniej. Wykonawca przebudowuje tam perony.
- Roboty od strony Wrocławia (na odcinku Sobótka Zachodnia – Wrocław) rozpoczną się po otwarciu toru od strony Świdnicy. W ten sposób stale będzie zapewniony wywóz kruszywa ze stacji w Sobótce Zachodniej - tłumaczy Bohdan Ząbek.
Rozpoczęcie prac torowych od strony stolicy Dolnego Śląska planowane jest w maju.

Nowe stacje i przystanki

Na całej trasie zostanie przebudowanych 14 przystanków z nowymi peronami. Perony będą wyposażone w wiaty, ławki, gabloty informacyjne. Dojścia do wszystkich przebudowanych zostaną dostosowane do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się.
Na terenie Wrocławia będą 2 przystanki - Wrocław Partynice i Wrocław Wojszyce. Przystanek Wrocław Partynice będzie położony bliżej ul. Zwycięskiej. Dwa perony tego przystaniu, zostaną pobudowane po obydwu stronach drogi i przejazdu kolejowego. Takie rozwiązanie ograniczy do minimum czas zamknięcia przejazdu kolejowo drogowego. Przystanek Wrocław Wojszyce zostanie przeniesiony przy ul. Grota-Roweckiego; również będzie miał 2 perony po obu stronach ulicy.

Trasa nieczynna od 18 lat

Po wykonaniu prac pociągi pojadą z prędkością do 100 km/godz. Zapewnione będą sprawne podróże. Zakończenie prac planowane jest się na przełomie 2020 i 2021roku. Ruch pociągów pasażerskich na tej linii ustał przeszło 18 lat temu.
Inwestycja o wartości blisko 200 mln zł (projekt pn.:„Rewitalizacja linii kolejowej nr 285 na odcinku Wrocław Gł. - Świdnica Przedmieście wraz z linią nr 771 Świdnica Przedmieście – Świdnica Miasto” ) jest współfinansowana ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.