Na ulicy Łaciarskiej na 26 i 27 maja zaplanowano renowację oznakowania poziomego miejsc postojowych.
Na czas niezbędny do wykonania prac, zakaz parkowanie będzie obowiązywał:
26 maja – na odcinku od Nankiera do Nożowniczej
27 maja – na odcinku od Kotlarskiej do Nożowniczej.
Stosowne oznakowanie jest już wyniesione w terenie.
Pojazdy pozostawione mimo zakazu będą odholowywane na koszt ich właścicieli.