Najpopularniejsze wiadomości, fakty i informacje dla miasta Wrocław

Stabilne zatrudnienie, praca dająca wiele satysfakcji oraz oferująca możliwość rozwijania się - to tylko niektóre aspekty związane ze służbą w Policji. Do tego uposażenie, które na starcie kariery w naszej formacji wyniesie blisko 3880 zł na rękę. Zachęcamy do obejrzenia filmu zrealizowanego przez policjantów z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu wspólnie z młodymi ludźmi z pasją i wielkim talentem - uczniami Wrocławskiej Szkoły Filmowej Mastershot. Dowiecie się z niego m.in. dlaczego zaraz po dynamicznej akcji policyjnej jeden z zatrzymanych potraktowany został w niestandardowy sposób. Będziecie mieli również możliwość zapoznania się w interesującej formie z założeniami procesu rekrutacji do służby w Policji.

Jeszcze do niedawna zachęcaliśmy kandydatów do służby w Policji, aby z uwagi na zaistniałą szczególną sytuację, kierowali dokumenty o których mowa w art. 25 ust. 2 pkt 1 ustawy o Policji -  drogą pocztową. Spora część osób skorzystała z tej możliwości, co w czasie panujących ograniczeń związanych z epidemią, dało możliwość wdrożenia w ich przypadku wstępnych działań związanych z procesem rekrutacji. Będą one mogły teraz przystąpić do dalszego etapu postępowania kwalifikacyjnego.

Na obecnym etapie przyjęte rozwiązania umożliwiają już powrót do klasycznej formy rekrutacji. Osoby zainteresowane pełnieniem służby w Policji mogą złożyć osobiście komplet dokumentów w Wydziale Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu przy ul. Połbina 1, bądź w komendach miejskich i powiatowych woj. dolnośląskiego. Wszelkie informacje na temat doboru do służby w szeregach Policji znajdują się tu:

http://www.dolnoslaska.policja.gov.pl/pl/aktualnosci/wiadomosci/wazne_informacje/zostan_jednym_z_nas

Służba w naszych szeregach daje niepowtarzalną szansę zawodowego rozwoju. Liczna oferta szkoleń resortowych stwarza możliwość poszerzania horyzontów, zdobycia nowych umiejętności oraz pogłębiania wiedzy i doświadczenia w różnych dziedzinach. Zostając policjantem, tworzysz ponad 100 - tysięczną formację, pomagającą obywatelom i dbającą o bezpieczeństwo wewnętrzne kraju. To zawód dla profesjonalistów i ludzi z pasją - dużo wymagający i dużo dający w zamian.To zawód dający wiele satysfakcji, a wdzięczność osób, którym udzieliłeś pomocy, bywa bezcenna.

Być może w podjęciu decyzji pomoże zamieszczony film zrealizowany przez policjantów z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu razem z uczniami z Wrocławskiej Szkoły Filmowej Mastershot. Zachęcamy do jego obejrzenia i rozważenia ważnej życiowo decyzji zawodowej, związanej ze stabilną, ciekawą pracą, która być może stanie się także pasją.

asp. szt. Łukasz Dutkowiak

 

 

 

Galeria

Powiązane wiadomości