Powszechny spis rolny 2020 prowadzony jest w całym kraju od 1 września do 30 listopada 2020 r. Udział w nim jest obowiązkowy, a reguluje to ustawa z 31 lipca 2019 r. (DzU z 10 września 2019 r., poz. 1728). W tym roku można skorzystać z tzw. samospisu internetowego za pomocą specjalnej aplikacji. Co jeszcze powinni wiedzieć prowadzący gospodarstwa rolne? 


We Wrocławiu pracami spisowymi kieruje prezydent miasta jako gminny komisarz spisowy, który na mocy swojego zarządzenia z 8 czerwca 2020 r. utworzył Gminne Biuro Spisowe z siedzibą w Urzędzie Miejskim przy pl. Nowy Targ 1-8, pok. 116.

Czemu służy spis rolny?

Dostarcza danych o jednostkach działających w rolnictwie – ich wyposażeniu, prowadzonej produkcji rolnej i działalności innej niż rolnicza oraz ponoszonych na nie nakładach pracy, a także o produkcji ekologicznej i wpływie rolnictwa na środowisko.

W spisie rolnym gromadzone są informacje na temat: użytkowania gruntów, powierzchni zasiewów, nawożenia, środków ochrony roślin, pogłowia zwierząt gospodarskich, budynków gospodarskich, maszyn i urządzeń rolniczych, działalności gospodarczej i aktywności ekonomicznej.

powszechny spis rolny 2020

Spisy rolne dostarczają kluczowych danych, na podstawie których prowadzone są m.in. analizy zmian jakie zaszły w rolnictwie w ciągu ostatnich 10 lat. Pozyskane dane wykorzystywane są do podejmowania strategicznych decyzji niezbędnych do realizacji krajowej, regionalnej oraz lokalnej polityki rolnej i społecznej wsi. Tym samym ważne są też dla każdego rolnika.

Kto podlega spisowi rolnemu?

Powszechny spis rolny dotyczy gospodarstw rolnych, prowadzonych przez: osoby fizyczne (gospodarstwa indywidualne), osoby prawne i jednostki organizacyjne,
niemające osobowości prawnej.

Co do gospodarstw indywidualnych, spisem objęte są wszystkie gospodarstwa rolne o powierzchni 1 ha użytków i więcej, a także te o powierzchni poniżej 1 ha użytków, prowadzące działy specjalne produkcji rolnej lub produkcję o skali:

 • 0,5 ha – plantacje drzew owocowych
 • 0,5 ha – krzewy owocowe
 • 0,5 ha – warzywa gruntowe
 • 0,5 ha – truskawki gruntowe
 • 0,5 ha – chmiel
 • 0,3 ha – szkółki sadownicze
 • 0,3 ha – szkółki ozdobne
 • 0,1 ha – tytoń
 • 5 szt. – bydło ogółem
 • 20 szt. – świnie ogółem
 • 5 szt. – lochy
 • 20 szt. – owce ogółem
 • 20 szt. – kozy ogółem
 • 100 szt. – drób ogółem
 • 10 szt. – zwierzęta dzikie w warunkach fermowych
 • 20 pni – pszczoły

Jak udzielać odpowiedzi w spisie?

Podlegający spisowi rolnicy mogą udzielać informacji w formie:

 • samospisu internetowego, za pomocą aplikacji na stronie www.spis.rolny.pl albo
 • wywiadu telefonicznego, który przeprowadzi rachmistrz telefoniczny albo
 • wywiadu przeprowadzonego przez rachmistrza terenowego, który odwiedzi rolnika.

W sytuacji braku możliwości samodzielnego spisania się przez Internet, można spisać się dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99 lub udać się do Urzędu Gminy, gdzie pracownik biura spisowego pomoże wypełnić formularz na przygotowanym stanowisku komputerowym.

Z rolnikami mogą kontaktować się również rachmistrzowie spisowi - telefonicznie lub osobiście. 


Aby spis przebiegł sprawnie i zajął jak najmniej czasu warto wcześniej przygotować dane według załączonej tabelki.

PSR 2020 jak to zrobić - ulotka

Jak sprawdzić rachmistrza?

Rachmistrz terenowy, który przyjdzie na wywiad do użytkownika gospodarstwa, będzie posługiwał się umieszczonym w widocznym miejscu identyfikatorem, zawierającym:

 • imię i nazwisko oraz zdjęcie tego rachmistrza
 • nr identyfikatora
 • nazwę i logo wojewódzkiego biura spisowego
 • określenie terenu gminy, na którym jest upoważniony do przeprowadzania wywiadu
 • pieczęć wojewódzkiego biura spisowego
 • podpis osoby wystawiającej identyfikator
 • okres ważności identyfikatora

Tożsamość rachmistrzów będzie można dodatkowo zweryfikować dzwoniąc pod wyżej wymieniony numer infolinii.

Więcej informacji na temat powszechnego spisu rolnego 2020 można również znaleźć na stronie Głównego Urzędu Statystycznego.

Pobierz dokumenty

Informacja o PSR 2020
Ulotki informacyjne PSR 2020