Najpopularniejsze wiadomości, fakty i informacje dla miasta Wrocław

Razem czy osobno – jak korzystniej wziąć kredyt?

Na wspólny kredyt hipoteczny najczęściej decydują się małżeństwa i pary w związku nieformalnym. Wspólne zobowiązanie finansowe mogą jednak zaciągnąć także rodzic z dzieckiem czy nawet znajomi. Czy jednak kredyt hipoteczny zaciągany wspólnie zawsze jest korzystniejszym rozwiązaniem?

Wspólny kredyt hipoteczny: kiedy się to opłaca?

Większość osób decydujących się na zaciągnięcie wspólnego kredytu hipotecznego robi to z dwóch powodów. Po pierwsze – bo chcą, by nieruchomość była wspólna, a nie stać ich na zakup mieszkania za gotówkę. Drugi powód dotyczy zdolności kredytowej. Zazwyczaj dwie osoby zaciągające wspólne zobowiązanie mają większą zdolność kredytową od jednej osoby. Wynika to z faktu, że bank bierze pod uwagę dochody obu osób. Tym samym mnóstwo osób szukających np. dużego mieszkania na sprzedaż w Wałbrzychu, Wrocławiu, Gdańsku czy Poznaniu będzie mieć szansę wziąć kredyt o pożądanej wysokości tylko wtedy, gdy zdecyduje się na wspólne zaciągnięcie zobowiązania z drugą osobą.

Czy to jednak oznacza, że w każdej sytuacji wspólne zaciągnięcie kredytu hipotecznego będzie lepszym rozwiązaniem? Niekoniecznie.

Zaciągnięcie kredytu hipotecznego przez dwie osoby może być jednak problematyczne

Po pierwsze – wspólne zaciągnięcie kredytu hipotecznego może okazać się nienajlepszym rozwiązaniem w momencie, gdy jedna z osób ma wysokie miesięczne zobowiązania lub długi, których jeszcze nie spłaciła. W takiej sytuacji wspólna zdolność kredytowa obu osób może okazać się nawet niższa, niż gdyby na wzięcie kredytu zdecydowała się jedna osoba, ale za to z dobrą historią kredytową i niskimi miesięcznymi zobowiązaniami.

Wspólne zaciągnięcie kredytu hipotecznego może być złym pomysłem jeszcze z jednego powodu. Nie bez przyczyny uważa się, że kredyt hipoteczny tworzy silniejszą więź między parą niż związek małżeński – zaciągnięcie wspólnego zobowiązania finansowego (najczęściej na kilkanaście lub kilkadziesiąt lat) to poważna decyzja. Niekiedy to właśnie kredyt hipoteczny wymusza na parze dalsze wspólne życie – mimo braku chęci obu stron.

Dobra informacja jest taka, że nie jest to sytuacja bez wyjścia. Osoby, które wspólnie zaciągnęły kredyt hipoteczny i z różnych powodów chcą, by to zobowiązanie ustało, mogą zdecydować się na cesję kredytu hipotecznego. Cesja oznacza dobrowolne odstąpienie praw i obowiązków, w tym przypadku – wynikających z zaciągniętego zobowiązania finansowego. Oznacza to, że inna osoba przejmuje dalszą spłatę kredytu hipotecznego, a tym samym – mieszkanie. Należy jednak pamiętać, że cesji najczęściej dokonuje się między byłymi współkredytobiorcami; banki raczej niechętnie dopuszczają do cesji kredytu na inne osoby. Innym rozwiązaniem może być sprzedaż mieszkania razem z hipoteką.

Mimo wszystko wydaje się jednak, że w większości przypadków wspólny kredyt hipoteczny będzie znacznie lepszym rozwiązaniem – i to nie tylko ze względu na większą zdolność kredytową. Chodzi także o fakt, że pogorszenie sytuacji finansowej jednego kredytobiorcy (chwilowa utrata części lub całości dochodów) na ogół nie zagraża terminowemu spłacaniu zobowiązania.