Najpopularniejsze wiadomości, fakty i informacje dla miasta Wrocław

Przyszła pora na zademonstrowanie efektów letnich warsztatów dla uczestników tegorocznej odsłony twórczego projektu Be Together, który zakłada integrację grupy osób z niepełnosprawnościami i osób pełnosprawnych. Finałowy pokaz we Wrocławiu stanowi podsumowanie osiągnięć grupy, pracującej z teatrem, ruchem i słowem. 

  • be together, integracja i sztuka

    źródło: Be Together – integracja i sztuka/Fb


Tegoroczna edycja Be Together, mająca po części formę wyjazdową, pozwoliła również na zachęcenie do artystycznej aktywności uczestników mniejszych miejscowości, położonych w obrębie Wrocławia, Katowic czy Wałbrzycha.

Warto dodać, że organizatorem projektu i wszystkich wydarzeń z nim związanych jest TIFF Collective/Be Together – integracja i sztuka, partnerzy zaś to Stowarzyszenie „Ostoja” na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami i Instytut im. Jerzego Grotowskiego
Przedsięwzięcie zostało dofinansowane przez Ministrstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu (z Funduszu Promocji Kultury), gminę Wrocław i Fundację PZU.

Na wrocławski finał, 15 listopada w Centrum Sztuk Performatywnych Piekarnia, złoży się kilka elementów – wystawa plastyczna, projekcje filmowe oraz spektakl teatralny.

Wystawa „Schronienie”

Jest intymną historią o światach, które tworzymy i które nas chronią. O wewnętrznych krainach, które mają własne faktury, dźwięki i krajobrazy. O miejscach, które są zawsze dostępne, niezależnie od zewnętrznych okoliczności.

Schronienie jest językiem krainy, w której jest miejsce na bycie tym, kim się jest. To zanurzenie w symbolice świata, który jest dobry i bezpieczny. Tym, który chroni. Bez przymusu zakładania zbroi i udawania kogoś innego. Interpretacją tego, co wewnątrz, na historie opowiedziane dłońmi, tkaninami, nitkami i igłami.

To co najcenniejsze znajduje się w środku. Na zewnątrz widać tylko ślady, nieład, zwisające nitki, zszycie warstw. Zobaczenie tego, co wewnątrz, wymaga światła. Wymaga też skupienia i otwartości. Tam opowiedziane są mitologie tej krainy.

Film „Dwa/Jeden Świat”

W tegorocznej edycji katowickiego Be Together skupiono się na połączeniu świata osób głuchych i słyszących – co te dwa światy mogą sobie dać, czego mogą nauczyć się od siebie nawzajem, jak mogą nauczyć się wspólnej komunikacji.

Nacisk został położony na język migowy, poezję miganą, szukanie nowych rozwiązań, zwiększenie ekspresji, rozwijanie teatralnej strony języka migowego, ale także wierszy mówionych, gdyż w obu przypadkach dominuje rytm i mimika. Ciało, dłonie, ruch, wzrok stały się przewodnikami w poszukiwaniu wspólnej drogi i odpowiedzi na intencję „Pokaż, jak mogę być bliżej ciebie". Wspólna droga może powstać jedynie, jeśli oba światy zaangażują się w próbę zrozumienia tego drugiego, z jednej strony tak odmiennego, a z drugiej tak bliskiego.

źródło: Be Together – integracja i sztuka/Fb

Film „Słońcem pijani”

W tym roku po raz pierwszy udało się zrealizować rejs pod żaglami dla uczestników projektu. Wspólne żeglowanie to bycie na małej przestrzeni, jaką jest jacht, wspólne posiłki ich przygotowywanie i sprzątanie po nich, ale przede wszystkim bycie razem. Podczas rejsu uczestnicy mieli skupić się na otoczeniu, na przestrzeni, na głębi i na szeroko rozumianej wolności. W filmie dzielą się ty, co razem przeżyli.

Spektakl „Wracać”

Każda kolejna edycja projektu Be Together to przygoda. Jej początek jest jak początek podróży, która chociaż w pewnym stopniu zaplanowana i spodziewana, bywa, że staje się wyprawą w nieznane. Tak było i w tym roku.

Refleksje na temat powrotów w bardzo szerokim kontekście stały się inspiracją pokazu finałowego wrocławskiej grupy Be Together. Powroty cieszą, czynią niepokój, przerażają, mogą budzić ciekawość, mogą być spektakularne, wyczekiwane, mogą być też ciche i skromne i wcale przez to nie mniej wartościowe. Są szalenie ważną częścią naszej codzienności.