Każdego dnia na wrocławskie ulice na hulajnogach wyjeżdża wiele osób. Z początkiem listopada zminiły się przepisy dotyczące korzystania z tego środka transportu. Co istotne, rozporządzenie dotyczy hulajnóg i UTO wprowadzanych do obrotu po 1 stycznia 2022 r.

  • Hulajnogi we Wrocławiu,

    Hulajnogi we Wrocławiu, fot. J. Leja


Znowelizowane rozporządzenie ministra infrastruktury, które weszło w życie 2 listopada, doprecyzowało warunki techniczne hulajnóg. Najważniejszą zmianą jest ograniczenie prędkości pojazdów.

Hulajnoga elektryczna i urządzenie transportu osobistego (UTO) muszą być tak skonstruowane, by nie mogły jeździć szybciej niż 20 km/h. Muszą też zagwarantować możliwość skutecznego hamowania.

Najważniejsze zmiany dotyczące hulajnóg i UTO

Poza tym hulajnogi elektryczne i UTO muszą spełniać konkretne warunki, co do szerokości oraz masy. Nie mogą być szersza niż 0,9 m, a masa nie może przekroczyć 30 kg. Dodatkowo obowiązkowe jest oświetlenie i sygnał ostrzegawczy.

Hulajnogi elektryczne muszą mieć z przodu co najmniej jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej, natomiast z tyłu przynajmniej jedno światło odblaskowe czerwone (o kształcie innym niż trójkąt) oraz co najmniej jedno światło pozycyjne czerwone.

Z boku natomiast hulajnoga musi mieć światło odblaskowe białe lub żółte samochodowe, które widoczne będzie po obu stronach. Powinna także mieć co najmniej jeden skutecznie działający hamulec, dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy „o nieprzeraźliwym dźwięku”.

Jeżeli pojazd nie będzie spełniał obowiązujących wymogów osobie, która się nim porusza, grozi mandat do 500 złotych.