Będzie remont południowego peronu przystankowego oraz przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Olszewskiego i Chełmońskiego. Prace zakończą się jeszcze w tym roku.

  • Będzie remont południowego przystanku na skrzyżowaniu ul. Olszewskiego i Chełmońskiego

    Będzie remont południowego przystanku na skrzyżowaniu ul. Olszewskiego i Chełmońskiego /fot. Google Maps


Planowane roboty drogowe są drugą częścią zadania polegającego na przebudowie peronów tramwajowych na ul. Olszewskiego w rejonie skrzyżowania z ul. Chełmońskiego. Peron północny zprzebudowano latem ubiegłego roku.

– Celem prac jest poprawa stanu nawierzchni peronów, zwłaszcza dostosowanie ich do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także poprawa bezpieczeństwa pieszych na przejściu, które zostanie doświetlone – podkreśla Maria Derwich z Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu. – Prace na peronie południowym stawiają przed wykonawcą dodatkowe wyzwanie – ochronę czterech starych, chronionych drzew. Z uwagi na dobrostan zabytkowej zieleni peron będzie wybudowany na kratach i podestach.

ZDiUM podkreśla, że nowa wiata będzie dwustronna i skorzystają z niej zarówno pasażerowie tramwajów jadących w stronę pętli Biskupin, jak i pasażerowie autobusów zmierzających do centrum. Wiata będzie oznaczona w sposób bezpieczny dla ptaków, podobnie jak już stojąca wiata na peronie północnym.

– Przejście dla pieszych przez torowisko zostanie doświetlone dodatkowymi dwoma punktami (jeden nowy słup po stronie północnej, a na istniejącym słupie po stronie południowej nowy wysięgnik z oprawą). Na krawędziach peronu zostaną wbudowane płytki STOP, zgodnie z wrocławskimi standardami – zapewnia Derwich.

Wykonawca będzie mieć pięć miesięcy na realizację zamówienia od momentu podpisania umowy. Do 20 stycznia można składać oferty w przetargu.