Podpisano umowę w sprawie budowy nowej siedziby Komisariatu Policji Wrocław-Stare Miasto i CBZC

Data publikacji 23.11.2022
Powrót
Generuj PDF
Drukuj

Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Dariusz Wesołowski wraz ze swoim I Zastępcą insp. Robertem Frąckowiakiem spotkali się wczoraj z prezesem zarządu firmy CLIMAMEDIC Sp. z o.o. Panem Sebastianem Klinkoszem i doszło do podpisania jakże ważnej dla mieszkańców Wrocławia oraz policjantów umowy. Jest ona bowiem finalizacją postępowania przetargowego, które dotyczyło realizacji w trybie „Zaprojektuj i wybuduj” całkiem nowego policyjnego obiektu z przeznaczeniem na Komisariat Policji Wrocław-Stare Miasto i siedzibę wrocławskiego Zarządu Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Termin realizacji ustalono wstępnie na 20 miesięcy, a koszt całej inwestycji opiewa na kwotę ponad 112 milionów złotych. Obiekt powstanie w technologii budownictwa modułowego 3D i jest to obecnie największa tego typu inwestycja budowlana w polskiej Policji.

22 listopada 2022 roku w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, odbyło się spotkanie związane z podpisaniem umowy na budowę nowego Komisariatu Policji Wrocław-Stare Miasto, który łączyć się będzie z nową siedzibą wrocławskiego Zarządu Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Policję dolnośląską reprezentował Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Dariusz Wesołowski wraz ze swoim I Zastępcą insp. Robertem Frąckowiakiem, a oferenta wyłonionego w procedurze przetargowej, która zakończyła się na początku listopada br., prezes zarządu firmy CLIMAMEDIC Sp. z o.o. Pan Sebastian Klinkosz.

Koncepcja w zakresie programu funkcjonalno-użytkowego obiektu realizowana jest przez Wydział Inwestycji i Remontów Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu wspólnie z Wydziałem Koordynacji Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami z Biura Logistyki Komendy Głównej Policji. Zakłada ona budowę zgodnie z przepisami oraz wytycznymi określonymi w „Standardach technicznych, funkcjonalnych i użytkowych obowiązujących w obiektach służbowych Policji”. Aranżacja zabudowy Komisariatu przewiduje dogodny dojazd samochodem dla interesantów, bezpośrednio z ulicy Legnickiej, jak również wykonanie samych parkingów, zagospodarowania terenu i infrastruktury towarzyszącej.

Przedmiotowe zamierzenie budowlane zaplanowano w technologii budownictwa modułowego 3D i będzie to inwestycja realizowana na bazie doświadczeń zdobytych podczas budowy innych tego typu obiektów.

Umowa realizowana jest w systemie ,,Zaprojektuj i wybuduj’’ i opiewa na łączną kwotę 112 544 100,01 złotych. Środki te pochodzić będą między innymi z Programu Modernizacji Policji na lata 2022-2025. Termin jej realizacji ustalono na okres 20 miesięcy i zgodnie z tym obiekty zostaną oddane do użytkowania w II połowie 2024 roku. Jednak Komisariat Policji Wrocław-Stare Miasto prawdopodobnie zacznie funkcjonować już na przełomie 2023/2024 roku.

Lokalizacje inwestycji, której powierzchnia użytkowa to około 6,8 tysiąca m2 zaplanowano na działce będącej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu od 1999 roku. Mieści się na niej obecny komisariat Policji oraz parking, na którym to zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, można wybudować nowy obiekt.

Jest to niezmiernie ważna inwestycja dla mieszkańców stolicy Dolnego Śląska, jak i dla policjantów oraz pracowników, którzy będą pełnić służbę w nowo powstałym obiekcie. Znaczący rozwój wrocławskiej aglomeracji miejskiej i fakt, że w ostatnich latach właśnie w tym obszarze zwiększyła się liczba zarówno zabudowy mieszkaniowej, jak i usługowej, niemal wymusza konieczność intensyfikacji działań prowadzonych przez policjantów w obszarze bezpieczeństwa mieszkańców. Niezmiernie ważne jest też zwiększanie dostępności do różnego rodzaju usług świadczonych na co dzień przez Policję i kontaktu z funkcjonariuszami z różnych pionów, a także dostęp bez barier architektonicznych.

Obecna siedziba Komisariatu Policji Wrocław-Stare Miasto znajduje się w obiekcie, który powstał w latach siedemdziesiątych. Budynek ten nie był do tej pory gruntownie modernizowany, a jego położenie, konstrukcja i układ architektoniczny pomieszczeń mocno utrudniałby lub wręcz uniemożliwiał ewentualną rozbudowę. Także ze względów ekonomicznych, mając na uwadze stan techniczny obiektu oraz założenia planistyczne w aspekcie między innymi istniejących ciągów komunikacyjnych, byłoby to nieuzasadnione. W związku z tym podjęto decyzję o budowie całkiem nowego obiektu, który będzie spełniał wszelkie obowiązujące standardy resortowe i będzie zgodny z przepisami prawa budowlanego, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ppoż.

Nowy budynek administracyjno-biurowy i CBZC posiadać będzie 5 kondygnacji nadziemnych i powstanie w technologii budownictwa modułowego 3D, a pracować w nim będzie blisko 200 policjantów i pracowników cywilnych z Komisariatu Policji Wrocław-Stare Miasto, a także ponad 100 funkcjonariuszy i pracowników Zarządu we Wrocławiu Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.

W obiekcie tym, oprócz punktu przyjęcia interesantów, pomieszczeń dla służby dyżurnej, dzielnicowych i innych policjantów z wydziału prewencji, kryminalnego, dochodzeniowo-śledczego oraz kierownictwa, planowane jest też stworzenie specjalnie przystosowanych pomieszczeń dla pracowników i funkcjonariuszy, którzy działać będą w strukturze CBZC.
 
Budowa nowego Komisariatu Policji Wrocław-Stare Miasto wraz siedzibą wrocławskiego Zarządu Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości jest bardzo ważnym przedsięwzięciem i jedną z priorytetowych policyjnych inwestycji na Dolnym Śląsku, a także największą budowaną w tej technologii dla polskiej Policji. To już kolejny krok w staraniach kierownictwa o lepsze warunki pracy dla funkcjonariuszy i pracowników, ale przede wszystkim o bardziej efektywny oraz bezpośredni kontakt mieszkańców z policjantami, bo bezpieczeństwo jest najważniejszym celem.

Jak wszyscy wiemy, niejednokrotnie możliwość szybkiego i osobistego kontaktu z policjantem oraz przedstawienia mu swojej sprawy, przynosi wymierne oraz bezpośrednie efekty dla samego mieszkańca, a także przekłada się na ilość wykrytych przestępstw oraz zatrzymanych sprawców.

asp. szt. Łukasz Dutkowiak
Rzecznik Prasowy
Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu

  • Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu i przedstawiciel firmy stoją obok makiety nowego komisariatu
  • Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu i przedstawiciel firmy podpisują umowę na budowę nowego komisariatu
  • Podpisanie umowy
  • Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu i przedstawiciel firmy podpisują umowę na budowę nowego komisariatu
  • Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu i przedstawiciel firmy stoją wraz z podpisaną umową na budowę nowego komisariatu
  • Wizualizacja nowego komisariatu
  • Makieta nowego komisariatu
  • Makieta nowego komisariatu
  • Makieta nowego komisariatu