Podziękowania za wieloletnią służbę, w tym ostatnie kilkanaście miesięcy na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Dolnego Śląska

Data publikacji 06.02.2023
Powrót
Generuj PDF
Drukuj

Uroczysta zbiórka związana z przejściem na zaopatrzenie emerytalne Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. Pawła Barskiego, odbyła się w sali odpraw KWP we Wrocławiu. Komendant Barski nadzorujący od kilkunastu miesięcy pion prewencji w dolnośląskiej Policji, służbę rozpoczął w roku 1991 i pełnił przez ponad 31 lat, działając zarówno w pionie kryminalnym, jak i prewencji. W spotkaniu uczestniczył m.in. Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Dariusz Wesołowski wraz ze swoimi zastępcami oraz przedstawiacie ścisłego kierownictwa Policji na Dolnym Śląsku i zaproszeni goście. Generał podziękował serdecznie odchodzącemu ze służby Komendantowi za współpracę i skuteczne działania na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców. Rozkaz personalny o powierzeniu pełnienia obowiązków na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu otrzymał insp. Norbert Kurenda dotychczasowy Komendant Powiatowy Policji w Bolesławcu.

W siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu odbyło się w formie uroczystej zbiórki, spotkanie kadry kierowniczej dolnośląskiej Policji, które związane było bezpośrednio z przejściem na zaopatrzenie emerytalne Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. Pawła Barskiego. Uczestniczył w nim Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Dariusz Wesołowski wraz ze swoimi zastępcami: insp. Robertem Frąckowiakiem, insp. Mariuszem Bużdyganem, a także przedstawiciele ścisłego kierownictwa komendy wojewódzkiej, komend miejskich oraz powiatowych z terenu całego Dolnego Śląska i zaproszeni goście.

Z mundurem w podniosłej atmosferze, uroczyście pożegnał się insp. Paweł Barski - Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu, który od kilkunastu miesięcy nadzorował pion prewencji w dolnośląskiej Policji. Służbę rozpoczął w sierpniu 1991 roku i pełnił nieprzerwanie przez ponad 31 lat, osiągając kolejne szczeble kariery zawodowej. Pierwsze stanowisko kierownicze funkcjonariusz objął w 1999 roku i został wtedy Naczelnikiem Wydziału Kryminalnego II Komisariatu Policji w Dąbrowie Górniczej. Następnie w roku 2007 awansował na stanowisko Zastępcy Komendanta I Komisariatu Policji w Sosnowcu. W latach 2015 -2016 pełnił kolejno obowiązki Zastępcy, a następnie Pierwszego Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Katowicach i w roku 2017 objął stanowisko Komendanta Miejskiego Policji w Katowicach. Z dniem 1 lutego 2022 roku insp. Paweł Barski awansował na stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu, aby koordynować bezpośrednio działania pionu prewencji.

W takiej chwili, jak pożegnanie, nie mogło zabraknąć więc podziękowań kierownictwa za długoletnią i owocną służbę, a także ogromne zaangażowanie w różnego rodzaju przedsięwzięcia oraz działania na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Dolnego Śląska.

Oprócz słów wielkiego uznania za profesjonalizm w działaniu i wyśmienitą współpracę, a także życzeń samych równie ciekawych, lecz bardziej spokojnych dni, z rąk szefa dolnośląskich policjantów odchodzący ze służby insp. Paweł Barski otrzymał także specjalną okolicznościową tabliczkę oraz szablę.

Uroczysta zbiórka rozpoczęła się i zakończyła meldunkiem, a później policjanci zrobili sobie kilka pamiątkowych fotografii, na które teraz spoglądać będą, gdy wrócą wspomnienia z lat wspólnie pełnionej służby.

Rozkaz personalny o powierzeniu pełnienia obowiązków na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu od dnia 7 lutego 2023 roku otrzymał insp. Norbert Kurenda dotychczasowy Komendant Powiatowy Policji w Bolesławcu. Komendant służbę rozpoczął w 1994 roku w Komendzie Powiatowej Policji w Jaworze, gdzie pełnił ją w pionie prewencji do roku 2004. Następnie awansował na pierwsze stanowisko kierownicze - Zastępcy Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Legnicy, a później na stanowisko Naczelnika tego wydziału i w 2006 roku, na stanowisko Naczelnika Wydziału Sztab Policji KMP w Legnicy. Kolejny awans nastąpił w 2008 roku i skutkował powierzeniem pełnienia obowiązków na stanowisku I Zastępcy Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Lubaniu, a w 2016 roku na stanowisku Komendanta Powiatowego Policji w Lubaniu. Od 2019 roku do dziś insp. Norbert Kurenda pełnił służbę na stanowisku Komendanta Powiatowego Policji w Bolesławcu.

Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w realizacji zadań służbowych.

asp. szt. Łukasz Dutkowiak
Rzecznik Prasowy
KWP we Wrocławiu

 

 • szabla
 • tablica z podziękowaniami dla komendanta
 • złożenie meldunku o rozpoczęciu uroczystości
 • odegranie hymnu
 • zebrani policjanci na uroczystości podziękowania komendantowi za służbę
 • komendant w asyście zastępcy wręcza komendantowi szablę pamiątkową
 • komendant wręcza zastępcy tablicę z podziękowaniami za służbę
 • komendant przemawia
 • komendanci ściskają sobie dłonie w podziękowaniu
 • na zdjęciu widać trzech komendantów
 • Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. Pawła Barski
 • na zdjęciu widać zebranych gości
 • zastępca komendanta przyjmuje gratulacje i podziękowania
 • na zdjęciu widać komendanta
 • Kierownictwo dolnośląskiej Policji na uroczystej zbiórce