Polska gospodarzem międzynarodowych ćwiczeń wojskowych NATO: STDE-24
Mieszkańcy naszego województwa mogą obecnie być świadkami niecodziennego widoku – przemieszczających się kolumn wojskowych. Jest to część międzynarodowych ćwiczeń wojskowych STEADFAST DEFENDER-24, które mają na celu sprawdzenie gotowości obronnej państw NATO. Polska, jako jeden z gospodarzy tego wydarzenia, przyjmuje na swoim terytorium tysiące żołnierzy i sprzęt wojskowy z różnych krajów.
  1. W pierwszej połowie 2024 roku w Europie Środkowej odbywają się ćwiczenia wojskowe STEADFAST DEFENDER-24, z udziałem około 90 000 żołnierzy.
  2. Polska pełni rolę gospodarza, przyjmując na swoim terytorium siły sojusznicze.
  3. Ćwiczenia mają charakter defensywny, ukierunkowane na odstraszanie i obronę przed agresją.
  4. W ramach STEADFAST DEFENDER-24 odbywają się również krajowe ćwiczenia DRAGON-24 i międzynarodowe DEFENDER-24.
  5. DRAGON-24 testuje zdolności reakcji Sił Zbrojnych RP na wielowymiarowy kryzys zbrojny.
  6. W ćwiczeniu DR-24 bierze udział 20 000 żołnierzy i 3500 jednostek sprzętu z 8 krajów NATO.
  7. 11 Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej jest główną siłą uczestniczącą w ćwiczeniach.
  8. Ćwiczenia obejmują także działania w cyberprzestrzeni oraz współpracę z administracją samorządową i rządową.

Oprócz sprawdzenia gotowości obronnej, ćwiczenia STEADFAST DEFENDER-24 i towarzyszące im DRAGON-24 oraz DEFENDER-24 mają za zadanie wzmocnić ducha współpracy międzynarodowej i jedność w obliczu potencjalnych zagrożeń. Z udziałem około 90 000 żołnierzy z krajów NATO i Szwecji, te ćwiczenia stanowią jedną z największych demonstracji siły i gotowości obronnej Sojuszu od czasu jego rozszerzenia w 1999 roku. Nasza ojczyzna, pełniąc kluczową rolę gospodarza, podkreśla swoje zaangażowanie w bezpieczeństwo regionalne i międzynarodowe.

Warto podkreślić, że ćwiczenia te nie są skierowane przeciwko żadnemu państwu, lecz mają na celu pokazanie determinacji i jedności NATO w obliczu wszelkich wyzwań. Harmonogram i planowanie ćwiczeń, które rozpoczęło się już w 2022 roku, świadczy o dalekosiężnych przygotowaniach i strategicznym podejściu do kwestii bezpieczeństwa.

Ważną rolę odgrywają także lokalne siły zbrojne, w tym 11 Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej oraz jednostki specjalne, lotnictwo, marynarka wojenna i obrona terytorialna. Ich udział w ćwiczeniach, obok wojsk sojuszniczych, w tym natowskiej grupy bojowej eFP, pokazuje znaczenie współpracy i koordynacji na różnych szczeblach obronności kraju.

Akcje te mają również wymiar cyfrowy, z ćwiczeniami w cyberprzestrzeni, co podkreśla kompleksowe podejście do współczesnych wyzwań bezpieczeństwa. Równie istotny jest wkład administracji samorządowej i rządowej, które wspierają logistykę i organizację ćwiczeń, świadcząc o solidarności narodowej w dążeniu do zabezpieczenia pokoju i stabilności.

Celem tych działań jest nie tylko sprawdzenie gotowości obronnej, ale również budowanie zaufania i współpracy międzynarodowej, co ma kluczowe znaczenie w obecnych, niepewnych czasach.


Urząd Wojewódzki we Wrocławiu