83. rocznica zamordowania profesorów lwowskich uczelni przez Niemców
4 lipca we Wrocławiu odbyły się uroczystości upamiętniające 83. rocznicę zamordowania przez hitlerowców profesorów lwowskich uczelni. Wydarzenie to, które miało miejsce w 1941 roku, odcisnęło głębokie piętno na historii Polski i na zawsze pozostaje symbolem cierpienia oraz poświęcenia polskiej inteligencji. Pod pomnikiem Profesorów Lwowskich zgromadzili się przedstawiciele władz oraz Politechniki Wrocławskiej.

Uroczystość upamiętniająca tragiczne wydarzenia z 1941 roku

W dniu 4 lipca pod pomnikiem Profesorów Lwowskich, który znajduje się na skwerze im. Kazimierza Idaszewskiego na terenie Politechniki Wrocławskiej, odbyła się uroczystość upamiętniająca 83. rocznicę zamordowania przez Niemców wybitnych polskich uczonych. W wydarzeniu uczestniczył Wojewoda Dolnośląski Maciej Awiżeń, który złożył hołd zamordowanym profesorom.

Wojewoda Awiżeń, przemawiając pod pomnikiem, podkreślił znaczenie tej tragicznej nocy, kiedy to na Wzgórzach Wuleckich we Lwowie, 4 lipca 1941 roku, dokonano okrutnej zbrodni na polskiej inteligencji. Zginęło wtedy 40 osób, w tym wybitni pracownicy naukowi lwowskich uczelni, ich rodziny oraz współlokatorzy. Była to zaplanowana operacja mająca na celu likwidację polskiej elity intelektualnej.

Symboliczne miejsce pamięci na Politechnice Wrocławskiej

Pomnik Profesorów Lwowskich, przy którym odbyły się uroczystości, jest usytuowany na kampusie Politechniki Wrocławskiej, na skwerze noszącym imię Kazimierza Idaszewskiego. Profesor Idaszewski był wybitnym uczonym Politechniki Lwowskiej oraz twórcą i pierwszym dziekanem Wydziału Mechaniczno-Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej.

To miejsce ma szczególne znaczenie dla społeczności akademickiej Wrocławia. Właśnie tutaj, na terenie uczelni technicznej, upamiętniono ofiary jednej z najtragiczniejszych zbrodni dokonanych na polskich naukowcach. Pomnik nie tylko przypomina o bolesnej przeszłości, ale także stanowi wyraz hołdu dla ich osiągnięć i poświęcenia.

Władze regionu i uczelni oddają hołd

W uroczystości wzięli również udział Marszałek Województwa Dolnośląskiego Paweł Gancarz oraz Rektor Politechniki Wrocławskiej Arkadiusz Wójs. Obaj podkreślili, jak ważne jest pielęgnowanie pamięci o tych, którzy zostali brutalnie zamordowani za swoją wiedzę i działalność naukową. Marszałek Gancarz zaznaczył znaczenie edukacji i nauki jako fundamentów, które pozwalają budować lepszą przyszłość, nawet w obliczu historycznych traum.

Rektor Wójs zwrócił uwagę na inspirującą rolę, jaką pełnią zamordowani profesorowie dla obecnych i przyszłych pokoleń studentów i naukowców. Ich dziedzictwo jest nie tylko bolesnym przypomnieniem o tragicznych wydarzeniach, ale także motywacją do dalszego rozwoju nauki i edukacji w Polsce.

Cześć ich pamięci!


Na podst. DUW Wrocław