Najpopularniejsze wiadomości, fakty i informacje dla miasta Wrocław

Pytania o pierwszeństwo przejazdu, ruch pieszych, znaki i sygnały drogowe, czy zasady udzielania pierwszej pomocy – na te oraz wiele innych pytań musieli odpowiedzieć uczestnicy turniejów wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym, który odbył się przy ul. Hubskiej, w siedzibie policjantów wrocławskiej drogówki.

Jak co roku, Polski Związek Motorowy wspólnie z Komendą Główną Policji, Ministerstwem Infrastruktury, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwem Edukacji Narodowej, Wojewódzkimi Ośrodkami Ruchu Drogowego wraz z odpowiednimi strukturami terenowymi organizują Ogólnopolskie Turnieje Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.

Celem przedsięwzięć jest podnoszenie kultury i świadomości przepisów ruchu drogowego już od najmłodszych lat. Młodzież szkolna poznaje zasady obowiązujące na chodnikach, ścieżkach rowerowych, przejściach dla pieszych, skrzyżowaniach… Uczą się prawidłowej reakcji w sytuacji zagrożenia i udzielania pierwszej pomocy osobie poszkodowanej. Turniej pozwala sprawdzić ich wiedzę w atmosferze rywalizacji zespołowej. Głównymi celami turniejów są:

  • Popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach.
  • Propagowanie treści nauczania zawartych w podstawie programowej przedmiotów edukacyjnych.
  • Kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu.
  • Popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
  • Popularyzowanie roweru jako środka transportu, a także rekreacji i sportu.
  • Inspirowanie uczniów i nauczycieli do pracy u podstaw na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu przeprowadzili Finał Powiatowy do XLII edycji Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych oraz Finał Powiatowy do XXIII edycji Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego dla uczniów szkół średnich. Oba finały odbyły się na terenie wrocławskiego Wydziału Ruchu Drogowego.

Do kolejnego etapu Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, który odbędzie się w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego, zakwalifikowały się drużyny ze Szkoły Podstawowej nr 39 we Wrocławiu oraz ze Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Siedlcu. Do etapu eliminacji wojewódzkich Ogólnopolskiego Turnieju Motoryzacyjnego zakwalifikowała się drużyna Zespołu Szkół nr 2 im. Korpusu Pancernego Wojska Polskiego we Wrocławiu.

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy powodzenia na dalszym etapie rozgrywek.

st. sierż. Dariusz Rajski

 

 

Powiązane wiadomości