Najpopularniejsze wiadomości, fakty i informacje dla miasta Wrocław

Właśnie przekazaliśmy teren pod budowę kładki wykonawcy i w tej chwilki organizuje zaplecze budowy . Lada moment rozpoczną się wycinki samosiejek i krzewów kolidujących z zaprojektowanym obiektem. nowa kładka dla pieszych będzie w pełni przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, rowerzystów i wózków dziecięcych dzięki odpowiednio wyprofilowanym podjazdom.

Stary obiekt był wyposażony w bardzo strome schody, ale powodem jego rozbiórki był bardzo zły stan techniczny pomostu i całej konstrukcji.

Kładka umożliwi połączenie między osiedlem przy ul. Piwnika – Ponurego a pozostałą częścią dzielnicy zlokalizowaną po drugiej stronie alei Jana III Sobieskiego. Inwestycja zakończy się w pierwszym kwartale 20102r. Generalnym wykonawcą robót jest firma Strabag, koszt wykonania zadania to 8 573 727,15zł.