Najpopularniejsze wiadomości, fakty i informacje dla miasta Wrocław

Uprzejmie przypominamy, że trwa nabór wniosków dla zadań planowanych do realizacji w ramach programu "Bezpieczna droga" na rok 2020. Gminy mogą wnioskować o realizację kolejnych zadań inwestycyjnych do dnia 31 października 2019 r.

Wzór wniosku jest do pobrania --> TUTAJ

Treść programu "Bezpieczna droga" jest do pobrania --> TUTAJ

W ramach programu istnieje możliwość wspólnej realizacji na drogach powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego takich zadań jak budowa chodników, budowa ciągów pieszo-rowerowych, budowa dróg rowerowych czy przebudowa odcinków dróg powiatowych wynikająca z realizacji powyższych rodzajów robót budowlanych. Możliwe jest również wspólne finansowanie opracowania dokumentacji projektowych. Realizacja poszczególnych zadań finansowana jest z budżetu Powiatu Wrocławskiego i wnioskującej o ich realizację Gminy.

Głównym celem programu jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców powiatu oraz innych osób korzystających z dróg powiatowych, w szczególności pieszych - a zwłaszcza tych najmłodszych, uczęszczających do szkół.

Obecna edycja programu "Bezpieczna droga" obejmuje lata 2019 - 2023.