Szanowni Państwo,

uprzejmie prosimy, aby przychodzić do naszego biura podawczego z już wypełnionymi wnioskami i formularzami. Umożliwi to szybkie i sprawne załatwienie formalności, do minimum skróci czas przebywania w biurze z naszymi pracownikami oraz kolejną osobą załatwiającą sprawę, nie nie narazi na długie oczekiwanie osoby oczekujące na zewnątrz budynku.

Przypominamy, że od 18 marca zmieniliśmy zasady funkcjonowania BOI, które ze względów bezpieczeństwa przenieśliśmy do kasy (nieczynnej z uwagi na transakcje gotówkowe). Pomieszczenie kasowe jest małe, nie ma w nim miejsca na stanowiska ze stolikami i krzesłami przy których komfortowo można wypełniać potrzebne dokumenty. Jednocześnie możemy obsłużyć maksymalnie dwie osoby. Wypełnianie formularzy przy okienku niepotrzebnie wydłuża niezalecany obecnie pobyt wśród kliku osób w zamkniętym pomieszczeniu o raz naraża na dyskomfort osoby oczekujące w kolejce na zewnątrz.

Formularze wniosków, które można pobrać, wydrukować i wypełnić w domu, znajdują się tutaj:
http://bip.zdium.wroc.pl/…/sposoby-przyjmowania-i-zalatwia…/
Najbardziej przydatne numery telefonów:
http://bip.zdium.wroc.pl/telefony-kontaktowe-2/