Najpopularniejsze wiadomości, fakty i informacje dla miasta Wrocław

Dzisiaj, 20 listopada, w godzinach wczesnopopołudniowych uruchomiono nowe przejście dla pieszych na skrzyżowaniu Kazimierza Wielkiego i Ruskiej.
Nowa zebra łączy przystanki ‚Rynek” zlokalizowane po obydwu stronach skrzyżowania.
Przejście jest wyposażone w sygnalizację świetlną, co wymagało rozbudowy instalacji w obrębie całego skrzyżowania.
Sygnalizacja zapewnia bezpieczne pokonanie torowiska, bez ryzyka kolizji z tramwajami i autobusami wyjeżdżającymi z ulicy Ruskiej w lewo i prawo.
Przejście powstało w ramach projektu Oficera Pieszego, obejmującego wyznaczenie trzech dodatkowych przejść na ulicy Grodzkiej (przy moście Uniwersyteckim), św. Mikołaja i właśnie ul. Ruskiej.
Dwie pierwsze lokalizacje wykonano w minionym roku.