Mieszkańcy Kozanowa i Maślic muszą jeszcze poczekać na powrót tramwajów linii 31 i 32. Zwiększył się zakres prac przy budowie nowego torowiska przez Popowice, co doprowadziło do zmian w harmonogramie inwestycji.

  • Budowa tramwaju przez Popowice

    Skrzyżowanie ul. Milenijnej i Popowickiej /fot. BP


10 lipca rozpoczął się kolejny etap przebudowy skrzyżowania ulicy Milenijnej i Popowickiej. Prace związane są z budową nowej trasy tramwajowej, która zostanie poprowadzona w ciągu ulicy Długiej, Starogroblowej i Popowickiej. Latem zmieniono trasy dla tramwajów jadących z Gaju na Kozanów. Pasażerowie mogą poruszać się autobusami linii 731.

Czytaj więcej: Zmiany w kursowaniu tramwajów linii 31 i 32

Tramwaj przez Popowice połączy mosty Mieszczańskie z ul. Milenijną. I to przy tej ulicy niedawno rozpoczęła się przebudowa torowiska. Kolejnym etapem będą prace związane budową rozjazdu umożliwiającego przejazd tramwaju w kierunku ul. Lotniczej, jak i wymiana rozjazdu w stronę ulicy Legnickiej. Budowa rozjazdu na skrzyżowaniu ul. Lotniczej i Milenijnej jest niezwykle istotna dla układu komunikacyjnego i pozwoli tramwajom w docelowej organizacji ruchu m.in. na odciążenie ulicy Legnickiej.

Tramwaj przez Popowice. Dodatkowe prace

– Planowaliśmy przeprowadzić te prace w późniejszym terminie, jednak ze względu na zwiększenie zakresu robót przy skrzyżowaniu ulic Milenijnej i Popowickiej możemy rozpocząć je w tym samym czasie i nie zamykać ponownie za kilka miesięcy przejazdu tramwaju na Kozanów – mówi Krzysztof Świercz z Wrocławskich Inwestycji. – Zdecydowanie zwiększył się zakres prac kanalizacyjnych, który musimy wykonać przy wylocie torowiska na Kozanów, jak i w obrębie skrzyżowania Milenijnej i Popowickiej. To bardzo skomplikowane zadanie. Potrzeba na nie czasu, a zajmują się tym wyspecjalizowane firmy, których jest niewiele w Europie. 

Martyna Bańcerek z MPWiK dodaje, że chodzi o przebudowę istniejącej infrastruktury podziemnej, w tym rurociągów tłocznych w ściekach.

– Po dokonaniu odkrywek rurociągów stwierdzono, że są one odkształcone. [...] Zostały ustalone szczegółowe rozwiązania techniczne zaproponowane przez projektanta i producenta rur – wyjaśnia.

Prace przy rurociągu zaplanowano na 9-12 grudnia. Od 13 grudnia możliwe będzie prowadzenie dalszych prac torowych i  drogowych. Tramwaje powinny wrócić na Kozanów w pierwszym kwartale 2022 r.

Przypomnijmy, że nowa trasa tramwajowa przez Popowice połączy torowisko przy mostach Mieszczańskich z tym na ul. Milenijnej. Pobiegnie przez ulice: Dmowskiego, Długą, Starogroblową i Popowicką. Nowe torowisko będzie mieć blisko 4 km. Inwestycja obejmuje również stworzenie pełnej infrastruktury, prawie 5,5 km przebudowanych dróg i 21 nowych przystanków. To jedna z największych inwestycji komunikacyjnych Wrocławia. Jest dofinansowana z Unii Europejskiej, a jej koszt to ponad 222 mln zł.