Najpopularniejsze wiadomości, fakty i informacje dla miasta Wrocław

Prezydent Wrocławia ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Różewicza we Wrocławiu siedzibą przy ul. Sztabowej 98, 53-310 Wrocław. Oferty wraz z załącznikami należy przesyłać w terminie do dnia 25 lutego 2022 r. 


Do pobrania

Ogłoszenie o konkursie

Kwestionariusz osobowy

Oświadczenia

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych