Nowo przyjęte policjantki złożyły rotę ślubowania. Przed nimi teraz niełatwa, ale niezwykle satysfakcjonująca służba, a przede wszystkim możliwość ciągłego pomagania ludziom

Data publikacji 29.06.2022
Powrót
Generuj PDF
Drukuj

Wczoraj cztery nowe funkcjonariuszki złożyły uroczyste ślubowanie w obecności Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu p.o. podinspektora Rafała Siczka. Policjantki otrzymały już rozkazy i trafiły do swoich jednostek. Teraz przed nimi miesiące intensywnego szkolenia oraz adaptacji zawodowej. Zarówno one jak i inni młodzi stróże prawa po ślubowaniu i zakończeniu szkolenia podstawowego, będą pełnić służbę na terenie Wrocławia oraz całego powiatu, dbając o bezpieczeństwo mieszkańców.

Niektórzy spełniają marzenie z dzieciństwa. Inni chcą się rozwijać i wykonywać zawód, bez którego nowoczesne społeczeństwo nie może funkcjonować. Kolejnym zależy na stabilnym zatrudnieniu. Jednak wszyscy z nich chcą przede wszystkim pomagać drugiemu człowiekowi i służyć obywatelom Rzeczpospolitej Polskiej. Cztery nowe funkcjonariuszki, 28 czerwca br., rozpoczęły służbę we wrocławskiej komendzie. Policjantki uroczyste ślubowanie złożyły w obecności Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu p.o. podinspektora Rafała Siczka oraz Naczelnika Wydziału Kadr KMP we Wrocławiu podinspektora Wojciecha Kasprzyka.

Przed nowymi policjantkami niełatwa i bardzo odpowiedzialna służba. Są jednak tego świadome, bowiem przed oficjalnym otrzymaniem rozkazu, przeszły wszystkie etapy rekrutacji, które weryfikują, czy dana osoba jest odpowiednia, aby stać na straży prawa i porządku.

Na początku złożyły podanie do służby oraz inne dokumenty, w tym kwestionariusz osobowy oraz m.in. świadectwa ukończenia szkół i pracy. Następnie zostały skierowane na test sprawnościowy oraz test wiedzy ogólnej. Gdy ten etap miały już za sobą, czekał ich test psychologiczny oraz rozmowa kwalifikacyjna. Na sam koniec, każda z 4 nowych policjantek stanęła przed komisją lekarską oraz wobec wszystkich zostało wszczęte postępowanie sprawdzające określone w przepisach o ochronie informacji niejawnych. Dopiero po pozytywnym zakończeniu całego procesu rekrutacji, wybrane osoby otrzymały informacje, że Policja chce, aby dołączyli do grona naszej ponad 100 tysięcznej formacji.

Teraz czekają je miesiące intensywnego szkolenia oraz adaptacji zawodowej. Na pewno nie będzie łatwo. Będą jeździć na interwencje domowe, zatrzymywać sprawców przemocy wobec najbliższych oraz nietrzeźwych kierowców i groźnych przestępców. Ale będą także pomagać poszkodowanym w wypadkach drogowych i rodzinom, których najbliżsi zaginęli. To wszystko, aby zapewnić całemu społeczeństwu, tak ważne dla Nas wszystkich bezpieczeństwo.

Choć może to brzmieć patetycznie, to tak właśnie wygląda służba w Policji. 4 młode funkcjonariuszki z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu są tego świadome. Wybrały ten zawód z różnych powodów. Chcą spełnić marzenia, chcą rozpocząć „mundurową” tradycję w rodzinie, chcą wykonywać ciekawą i potrzebną pracę. Wiedzą, że służba w tej formacji, to też stabilność zatrudnienia i dobra płaca w tych niełatwych czasach, a także profity takie, jak nagroda roczna, czy dofinansowanie do wypoczynku lub zakupu mieszkania.

Każda z nich będzie miała możliwość pokazania swoich umiejętności i wielokierunkowego, stałego rozwoju zawodowego, ponieważ wszyscy startują z tego samego poziomu.

Życzymy powodzenia w dążeniu do realizacji swoich planów, a także wytrwałości i skuteczności w działaniach na rzecz pomocy innym.

Zespół Komunikacji Społecznej
Komenda Miejska Policji we Wrocławiu

  • Policjantki stojące przez Komendantem i Naczelnikiem Wydziału Kadr w trakcie ślubowania
  • Policjantki w tracie ślubowania
  • Policjantki stojące przed Komendantem i Naczelnikiem Kadr
  • Policjantki w tracie ślubowania
  • Komendant, Naczelnik Kadr i policjantki w pomieszczeniu
  • Komendant i Naczelnik Kadr ściskający dłonie i gratulujący nowym policjantkom