Jak zorganizować pogrzeb bezdomnego?

Zorganizowanie pogrzebu osoby bezdomnej wzbudza wiele pytań. Kto odpowiedzialny jest za jego urządzenie? Kto opłaca koszty związane z pochówkiem?

Śmierć bezdomnego – jak go pochować?

Osoby bezdomne bardzo często umierają na ulicy, w schroniskach dla bezdomnych lub w szpitalach na skutek chorób czy urazów.

Niekiedy okazuje się, że po śmierci nie jest możliwe znalezienie bliskich osoby zmarłej, a nawet ustalenie jej imienia i nazwiska.

Gdy więc umiera osoba bezdomna, bardzo często pojawia się kwestia dotycząca tego, kto odpowiedzialny jest za organizację jej pochówku oraz kto będzie płacił za pogrzeb.

Zakłady pogrzebowe z wieloletnim doświadczeniem w branży pogrzebowej – takie, jak firma Roch Abel z Wrocławia – często spotykały się z pytaniami odnośnie tej delikatnej kwestii. Niejednokrotnie także krewni osób bezdomnych zwracali się do tego zakładu z prośbą o przygotowanie takiego pogrzebu i zawsze mogli liczyć na pomoc.

Pogrzeb osoby bezdomnej – kto go organizuje?

Wszystko będzie zależało od tego, czy osoba bezdomna ma krewnych, których udało się znaleźć. W takim przypadku można łatwiej określić, kto będzie odpowiadać za zorganizowanie jej pochówku.

Gdy osoba bezdomna miała krewnych, w takiej sytuacji to oni mogą odpowiadać za organizację pochówku. Niestety, zdarza się, że nie chcą wydawać na ten cel pieniędzy lub po prostu ich nie mają.

W przypadku, gdy osoba bezdomna nie miała krewnych, nie można ustalić jej tożsamości albo krewni zrzekają się spadku, którym zwykle są długi, wówczas obowiązek organizacji pochówku przechodzi na gminę, na terenie której doszło do śmierci bezdomnego.

Organizacją ostatniego pożegnania osoby bezdomnej zajmuje się wtedy działający w danej gminie Ośrodek Pomocy Społecznej.

Jak odbywa się pogrzeb bezdomnego?

Gdy za organizację pogrzebu osoby bezdomnej odpowiedzialny jest Ośrodek Pomocy Społecznej, w takim przypadku ceremonia odbywa się według ustalonych w nim zasad.

Najczęściej pochówki są skromne, ale uroczyste, a także zgodne z wyznaniem zmarłego, gdy można było je określić.

Groby osób bezdomnych zwykle nie są dodatkowo dekorowane, a także nie stosuje się na nich nagrobków. Na grobie umieszcza się krzyż z tabliczką. Gdy nie udało się ustalić tożsamości osoby bezdomnej, wtedy na tabliczce umieszcza się napis N.N.

Kto płaci za pogrzeb osoby bezdomnej?

Za pogrzeb osoby bezdomnej płaci przede wszystkim organizator. Mogą być to krewni bezdomnego, ale również gmina, która organizuje pochówek.

Krewni mogą ubiegać się o otrzymanie zasiłku pogrzebowego na organizację pochówku. Zasiłek pogrzebowy wypłacany jest przez ZUS w wysokości 4000 złotych. Można go otrzymać nawet wtedy, gdy zmarły nie był ubezpieczony – wówczas wystarczy ubezpieczenie w ZUS organizatora pochówku.

Gdy za organizację pochówku odpowiada gmina, wtedy to ona ponosi koszty związane z ostatnim pożegnaniem.